חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות

שוורץ, ב., רוזנברג, ח. ואסטרחן, ק. [עורכים] (2017), חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, תל אביב: מכון מופ"ת.

לרכישת עותק מודפס או מקוון של הספר

הרשתות החברתיות - והמדיה החברתית בכללותה - יצרו מהפכה של ממש במרחב הדיגיטלי. ערוצים אלה מאפשרים תקשורת אינטראקטיבית, שוויונית, לעיתים גם אינטימית, המאתגרת מבנים חברתיים, גבולות תרבותיים והיררכיות מוסדיות. נתונים מכל רחבי העולם מצביעים על כך שעיקר המשתמשים שאימצו ערוצים אלו הם צעירים ובני נוער, ילידי דור ה-Y ("ילדי המילניום") ועמיתיהם הצעירים ילידי דור ה-Z.

נראה כי גם בהקשר החינוכי הרשתות החברתיות מחוללות שינוי משמעותי, לא רק ככלי טכנולוגי המאפשר את בנייתן של פרקטיקות למידה חדשות. מדובר בשינוי הנוגע במהותה של האינטראקציה בין מורה לתלמיד, זו המתרחשת דווקא מחוץ לכותלי בית הספר, עוד קודם כניסתו של המורה פנימה.


הספר דן במגוון היבטים של תקשורת מורה-תלמיד ברשתות החברתיות מנקודת המבט של המורים והתלמידים כאחד באמצעות שילוב דיסציפלינות מתחום החינוך, הפסיכולוגיה, התקשורת והמשפט. פרקי הספר מציגים מנעד רחב של סוגיות, וביניהן פוטנציאל השימוש ברשתות החברתיות לצורכי בנייה של קהיליית לומדים; ניטור ותמיכה בתלמידים במצוקה בתקופת שגרה ובזמני מלחמה; התמודדות עם היבטים אתיים ועיסוק במדיניות חינוכית-מערכתית לאור הדילמות העולות מקשרים אלה.

על אף ההתפתחויות המהירות החלות במרחבי המדיה, וממילא גם בשדה החינוך, ספר זה מעניק תובנות מקוריות וכלים חשובים לאלה המבקשים לחקור ולחנך בני נוער באקלים הטכנולוגי הנוכחי.


פרופ' ברוך שוורץ, מומחה במדעי הלמידה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. מחקריו מתמקדים בלמידה שיתופית, בצורות שיח שונות המסייעות ללמידה ולהתפתחות ובהשפעתן של טכנולוגיות תקשורת בשינוי אופני השיח בבית הספר ומחוצה לו.


ד"ר חננאל רוזנברג, מרצה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל ובמכללת הרצוג ומורה לתקשורת בתיכון אורות עציון. מחקריו עוסקים בהיבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים של השימוש בטלפון הסלולרי ובשימושי מדיה חדשים בקרב בני נוער בישראל.


ד"ר קריסטה אסטרחן, חוקרת מבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. מחקריה עוסקים בהיבטים הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים של למידה דרך אינטראקציה בין-אישית, ובתפקידם של ערוצי תקשורת בהקשרים אלה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya