חוברת דידקטית – שבעה עקרונות להוראה

7 עקרונות להוראה מקצועית

על בסיס הספר: How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching

מתוך מחקר הלמידה אפשר לחלץ שבעה מאפיינים של  למידה, המספקים בסיס לשבעה עקרונות של הוראה. עקרונות הלמידה שלובים זה בזה ונטועים במכלול אישיותו של הלומד:

1. הידע המוקדם של התלמיד יכול לקדם את הלמידה שלו אך גם לשבש אותה.

2. האופן שבו התלמיד מארגן את הידע בתודעתו משפיע על האופן שבו הוא לומד ומיישם את מה שלמד.

3. המוטיבציה של התלמיד קובעת את איכות הלמידה, הכיוון וההתמדה שלה.

4. כדי לפתח שליטה, התלמיד חייב לרכוש ידע ומיומנויות — להתאמן בהם, בשילוב שלהם וביישומם בהקשרים מתאימים.

5. תרגול ממוקד יחד עם משוב ממוקד חיוניים לקידום הלמידה.

6. שלב ההתפתחות של התלמיד נתון ביחסי גומלין עם האקלים החברתי, הרגשי והשכלי בכיתה ובבית הספר. ליחסים אלה יש השפעה עצומה על איכות הלמידה.

7. כדי להיות לומד עצמאי התלמיד חייב לעצב גישה נכונה ללמידה, להיות מטא־קוגניטיבי.

העקרונות הללו משכנעים, משום שהם מבוססים על מחקר — קוגניטיבי, התפתחותי, חברתי ועוד. הם כלליים — חלים על למידה בכל התחומים; הם מתאימים לכל רמות החינוך — מגן הילדים ועד האוניברסיטה; הם חוצי תרבויות — מתאימים לכל תרבות וחברה. כל עיקרון של הוראה נסמך על מאפיין של למידה העומד בפני עצמו, אך כוחם של עקרונות ההוראה נובע מאחדותם.

לחוברת המלאה

החוברת הופיעה לראשונה בהד החינוך, פברואר 2015
תרגום, עיבוד ותוספות: יורם הרפז
עיצוב: נעם תמרי
עריכת לשון: תמי אילון-אורטל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya