חדשנות פדגוגית: מסמנטיקה לאידיאולוגיה

Dalit Levy and Lea Baratz. "Pedagogical Innovation: From Semantics to Ideology".הרצאה זו בנויה מסיפורים שנאספו ממורי מורים שהתבקשו לתאר ביטויים של "חדשנות פדגוגית" בתהליך של הכשרת מורים, תוך התמקדות האם הם משיגים פרספקטיבה ייחודית של מושג זה או מאמצים אידיאולוגיה קיימת.


במהלך המחקר, מורי המורים התבקשו לאפיין אלמנטים של חדשנות פדגוגית בהתבסס על חוויותיהם היומיומיות במכללות לחינוך.


ניתוח אינדוקטיבי איכותני של 110 שאלונים פתוחים בוצע לפי העיקרון של סמנטיקה קוגניטיבית  (Subran, 2000) הקשור לניתוח שיח ביקורתי.

מהניתוח עלו שתי קטגוריות מנוגדות.

מצד אחד, מורי המורים תיארו דוגמאות של חדשנות פדגוגית במוסדותיהם.

מצד שני, הופיעו ביטויים כגון: "אין חדש תחת השמש", שלפיהם נראתה החדשנות רק כשימוש בטכנולוגיה חדשה בכיתה.

השימוש במילה "נתיב " כמטאפורה  הראתה גם שמורי המורים מחפשים נתיב באמצעים שבהם הם יכולים להכיר בתהליך החדשנות.
נתיב זה אינו מונוליטי, אלא מורכב מאמונות של מורי מורים אינדיבידואליים.


כל פרספקטיבה מתמקדת באידיאולוגיה ייחודית המניעה את ההבנה ואת הפרספקטיבה הנוגעת לפדגוגיה חדשנית.

מהתגובות השונות של מורי המורים, נראה כי המהות של המושג היא מורכבת.

בהתאם לכך, המחברות שואלות האם חדשנות היא בסיס אידיאולוגי לייסוד צורה חדשה של מציאות או ביטוי סמנטי בלבד שלא מצליח להוות תמריץ רציני ליצירת צורה חדשה של מציאות.


קישור לתקציר באנגלית מתוך חוברת הכנס הששי בהכשרת מורים


ראה גם:

כלי ווב 2.0 והרשת החברתית – דגמי הוראה ויישומים פדגוגיים בתהליכי הוראה-למידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya