חדשנות משולבת תקשוב בראי במחקר הבינלאומי

אלונה פורקוש ברוך, דוד מיודוסר ורפי נחמיאס , "חדשנות משולבת תקשוב בראי במחקר הבינלאומי ",מעוף ומעשה , מכללת אחווה 2012, עמודים , 22-49

ד"ר אלונה פורקוש ברוך, פרופסור דוד מיודוסר ופרופסור רפי נחמיאס.

המחקר המדווח במאמר זה הוא מחקר המשך השוואתי למחקר המכונה SITESm2. המחקר הנוכחי התמקד באפיון כמותי של יזמות פדגוגיות משולבות .(Kozma, 2003) תקשוב בכל הנוגע לרמות החדשנות שלהן בסביבה החברתית הבית-ספרית, בזיהוי משתנים בית-ספריים מערכתיים המעורבים ביזמות אלה ובניתוח הקשרים ביניהם. במחקר הנוכחי נבחנו 174 יזמות פדגוגיות חדשניות המשלבות.

חוברת:
הוראה ולמידה בעידן האינטרנט

לדף המידע בו נמצא הקישור למאמר/קובץ.
חדשנות משולבת תקשוב בראי במחקר הבינלאומי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya