חדשנות חינוכית בפעולה: מחשב נייד כחלק משגרת הוראה ולמידה בבית הספר

מקור: כנס מו"ח 2007, תל אביב
 
הרצאה שניתנה ע"י: בלאיש, א.*, קופרברג, נ.**, שמואל, ר.***; רביב, ד.!; ספקטור-לוי, א. דורון א.; מרב זהבי
*מנהלת בית ספר גנים, ** מנהלת בית ספר ראשונים, מנהלת בית ספר רביבים בגני תקווה; מטח (ניהול הפרויקט); אוניברסיטת בר-אילן (מחקר והערכה); מדריכת תקשוב מחוז מרכז, מדריכת תקשוב ושפה-מטח.
 
 
בעשור האחרון, מתרבות היוזמות להקטנת היחס המספרי בין תלמידים למחשבים על מנת להגיע ליעד הרצוי של'מחשב לכל ילד' (Carter, 2001; Cuban, 2001). במקביל, מתרבים המחקרים המעידים על התרומה החיובית של המחשב והתקשוב בבית הספר להישגים הלימודיים של תלמידים, לתחושת המסוגלות שלהם וליחסים בין המורים לתלמידים (Silvernail, & Dawn, 2004; Bebell,2005; Russell, Bebell, and Higgins, 2005). בהרצאה זו תוצג יוזמה פורצת דרך של ראש מועצת גני תקווה, מר אבישי לוין, שהחליט להתאים את סביבת הלמידה של בתי הספר בישוב למאה ה-21 ולספק מחשב נייד לכל תלמיד ולכל מורה. מטרת העל של הפרויקט היא ליצור מוכנות ומוטיבציה בקרב התלמידים וצוותי ההוראה לניצול ערכי ואיכותי של טכנולוגיות התקשוב למטרות לימודיות, חינוכיות וערכיות.
במסגרת תוכנית מ.ש.י (מי שמבין יודע) צוידו כ- 280 תלמידים הלומדים בכיתות ו' – ז' וכ - 40 מורים במחשבים ניידים. כיתות הלימוד עוצבו וצוידו ברשת אלחוטית לגלישה מהירה באינטרנט. בכל שנה הפרוייקט יורחב לשכבת גיל נוספת, כך שבעוד 3 שנים כל תלמידי חטיבת הביניים ותלמידי כיתות ו' ביסודי ילמדו באמצעות מחשבים ניידים.

הוקם
"קמפוס וירטואלי" לתלמידים בגני תקווה. המורים והתלמידים מחוברים לסביבת למידה מתוקשבת (באמצעות מערכת HighLearn של בריטניקה) הכוללת אתר מלווה לכל המקצועות הנלמדים במסגרת הבית ספרית. בשלב זה רשומים לקמפוס כ- 1300 מורים ותלמידים ונפתחו כ- 170 סביבות למידה למקצועות הלימוד. סביבת הלמידה המתוקשבת מהווה חלק משגרת ההוראה והלמידה בבית הספר.
בתהליך השינוי לוקחים חלק פעיל המנהלות וכל צוותי המורים בבתי הספר, המלמדים בכיתות א' עד ט' ביישוב. התהליך הוא מערכתי וכולל הבניית תוכניות עבודה המתפתחות תוך כדי יישום, הבנת הצרכים, התועלות הפדגוגיות ומענה על הקשיים. בכל שלב בתוכנית מתנהלת חשיבה משותפת הכוללת הגדרה משותפת של "מדדי הצלחה".
תהליך התקשוב מהווה מנוף לשינוי והתפתחות לימודית, הוראתית וחינוכית ויתואר בהרצאה תוך התייחסות לשאלות כגון: מה המשמעות של "שגרת הוראה מתוקשבת" מהיבט הלומד, המורה והמנהל; מהם השלבים הנדרשים לביסוס תרבות הוראה ולמידה מקוונת; מהם השימושים היומיומיים שעושים המורים והתלמידים במחשבים הניידים והנייחים; המודלים השונים לשלוב התקשוב במסגרת בית הספר כארגון, כיצד משתנה האווירה הלימודית בבית הספר, כיצד משפיע תהליך התקשוב על הישגי התלמידים, ועוד. הפרויקט מלווה במחקר הערכה ובמהלך ההרצאה הוצגו ממצאים ראשוניים מהמחקר.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya