חדשנות בהערכה המתוגברת על ידי טכנולוגיה בבריטניה ובארה"ב: תרחישים עתידיים ושיקולים ביקורתיים

Carlo Perrotta. " Innovation in technology-enhanced assessment in the UK and the USA: future scenarios and critical considerations", Technology, Pedagogy and Education, Volume 23, Issue 1, 2014, pages 103-119. 

 
מאמר זה משתמש בשיטות שנובעות מהתחום של מחקרים עתידיים כדי לחקור את העתיד של הערכה המתוגברת על ידי הטכנולוגיה.
בהתבסס על ראיונות ועל התייעצויות עם מומחים, המאמר מתכוון לדון בתנאים שיכולים למנוע או לטפח "חדשנות" בהערכה ובחינוך באופן רחב יותר.

דרך סקירה של המחקר הרלוונטי, המאמר מציע מודל פרשני של הגורמים התומכים בשמרנות של ההערכה החינוכית: ההשקפה התועלתנית של החינוך, אמונות דומיננטיות לגבי מצוינות אקדמית, והשוק או הדינמיקות של מעין-שוק.

בחלק המרכזי של המאמר, מתוארים שלושה תרחישים של חדשנות בהערכה, שפותחו באמצעות תהליך חוזר המערב חוקרים, נציגים מתעשיית ההערכה האלקטרונית, ומומחים מארגונים בריטיים.

בחלק האחרון, דיון ביקורתי מושך תשומת לב להשלכות של החדירות של הנתונים ושל המודלים הניבויים שנוצרו על ידי המחשב, שעשויות להיות לעתיד של החינוך.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya