זמן חלו"ם (חשיבה, למידה ומיומנויות)- הצצה לחיי בית ספר הדמוקרטי "גבעול"

זמן חלו"ם (חשיבה, למידה ומיומנויות)- יום אחד בחיי בית ספר דמוקרטי
 
גבעול – בית החינוך הדמוקרטי בגבעת אולגה, הוא בית חינוכי ותרבותי לתושבי גבעת אולגה וסביבתה. בשעה שמערכת החינוך בארץ ובעולם מדברת גבוהה גבוהה על ביה"ס העתידי ועל הצורך בשינוי מהותי , מיישם ביה"ס גבעול את המאפיינים של ביה"ס מתקדם בצורה מרתקת המיישמת הלכה למעשה את החשיבה של דיוואי בחינוך. כך לדוגמא , קיימת מסגרת הזמן הנקראת זמן חלו"ם (חשיבה, למידה ומיומנויות) . בעקרון הלמידה היא מכוונת תוצרים (BPL) ל-4 ימי שיא שנתיים, קבועים מראש. כמו כן , קיים מרכיב של חקר פתוח - למידת חקר פתוחה ועצמאית לפחות שעתיים שבועיות, בהן אין נושא מרכז אלא רק מודלינג של אחד החונכים, שתוצריה יוצגו רק פעמיים בשנה – בסיומי סמסטרים. להלן תיאור מתוך מסמך של ביה"ס הדמוקרטי "גבעול" בגבעת אולגה:
"08.5 – 11.15: זמן חלו"ם (חשיבה, למידה ומיומנויות)
"בזמן זה הלמידה מתבצעת בתלתונים ע"י צוות החונכים של התלתון וחיזוקים של מורים מקצועיים לפי צרכים כגון יום חופשי, הוספת שיעורים בתחומים מסוימים וכד'.
כל תלתון מחולק לשני בתים, בכל בית שני חונכים המשלימים זה את זה בצורה האופטימלית האפשרית (שילוב תחומים: הומניסטיקה – מדעים, שילוב דרכי למידה: באמצעות מחשב ובדרכים אחרות. העבודה בזוג קשה אך איכותית יותר וחינוכית יותר, לכן נקיים תמיכה בה ולמידה שלה).
בזמן החלו"ם התלמיד לומד בבית שלו באחת מאפשרויות הלימוד בבית שיפורטו בהמשך, מלבד יציאה לשיעורי האנגלית והמתמטיקה בהתאם לגילו ולרמתו בחומר. בשיעורי האנגלית והמתמטיקה הקבוצות כמובן יהיו משני הבתים. מורי השיעורים המקצועיים יכינו גם משימות חיזוק ותרגול להמשך למידה במרחבי הלמידה בתים עצמם.
הפלטפורמות באמצעותן ילמדו בתלתונים השונים יהיו מונטסורי עבור א-ג, עת-הדעת עבור ד-ו ועבור ז-ט הרבה חקר ותוכנות במחשבים ניידים לכולם כדוגמת תוכנית כתו"ם (פרטים על תכניות אלו ניתן למצוא באינטרנט).  בתכנון השנה זוגות החונכים ילמדו את תכני הלימוד של משה"ח בתחומי הדעת המצופים באותו גיל, יכירו את עולם הידע הנדרש מתלמידי התלתון ויעשו התאמות כך שהידע ילמד על-ידי התלמידים במגוון הדרכים ובהתאם ליכולותיהם המקצועיות.
בד-ט: הלמידה תהיה מכוונת תוצרים (BPL) ל-4 ימי שיא שנתיים, קבועים מראש. הלמידה תכלול את 8 המרכיבים הבאים והחונכים מחויבים להם:
·       ז-ט: יציאה מהמרחב לחדרי מקצוע של התלמידים לפי רמתם לשיעורי אנגלית ולמתמטיקה אפשרות לשנים הבאות – גם למוזיקה.
·       משימות עצמאיות - במרחב של הבית יהיו אפשרויות ומשימות למידה מגוונות לבחירת התלמידים, בהתאם לתוכניות הלימודים ומעבר להן. החונכים יבנו נוהלי עבודה במרחב והתלמידים ילמדו להיות עצמאים בו ואחראים ללמידה. (מתוך שיטת מונטסורי).
בד-ט עיקר מרחב הלמידה מתוכנן להיות במרחב הרשת והצוות יתכנן למידה מתוקשבת שתעודד את עצמאות הלומדים.
·       נושא משותף - למידה משותפת מכוונת תוצרים סביב נושא משותף לכל הבית, או משותף לשני הבתים.  בתוך הנושא מגוון נושאי משנה לבחירת התוצר עליו עובדים התלמידים ומשימות אישיות למרחב הלמידה.  למידה זו אמורה ליצור חגיגה של למידה חווייתית ועשייה משותפת. (מתוך שיטת הנושאים ו- HTH).
·       חקר פתוח - למידת חקר פתוחה ועצמאית לפחות שעתיים שבועיות, בהן אין נושא מרכז אלא רק מודלינג של אחד החונכים, שתוצריה יוצגו רק פעמיים בשנה – בסיומי סמסטרים.
·       מחשב"ה – כרגע מתוכנן המשך למידה של מחשב"ה (העשרה אינסטרומנטלית) כמשימות עצמאיות ו/או בזמן משותף הכולל דיון.  
·       "השלמה מקצועית מרוכזת" - בכל עת שהחונכים יראו צורך לחדד ידע מסויים או מיומנות כלשהי הם יוכלו לקיים גם למידה משותפת סביב הצורך המקצועי. למשל שיעור לכולם על הימנעות משגיאות כתיב, או סדרת שיעורים על הבנת הנקרא.
·       כדי לסייע לילדים להתארגן ולתת מקום נכבד לקבוצת השייכות (כולל עיבוד משותף ולא רק למידה עצמאית אינדיבידואליסטית), הבוקר יהיה מורכב משלושה מעגלים קבוצתיים:
א. "מעגל לקראת" – בשעה 8.40 לערך, מעט לפני סיום מפגש הבוקר, נשוחח על מה צפוי היום הן בזמן חלום והן השיעורים המקצועיים אליהם הילדים יוצאים (מי יוצא באילו שעות).
ב. מעגל דיון – זוג המורים יקפידו לקיים גם דיון קבוצתי בנושאים הנלמדים במשימות העבודה האישיות השונות.  המורים יחליטו מתי עושים זאת ויקפידו על הדיון הקבוצתי גם כשהמשמעות תהיה לעצור זמנית את עבודת הילדים העצמאית לצורך הדיון הקבוצתי וגם אם חלק מהילדים ייעדרו עקב שיעור מקצועי.
ג. מעגל סיכום - בסוף כל זמן חלו"ם מסכמים יחד את הפעילות, מסדרים את המרחב ונערכים להמשך היום. (מתוך שיטת מונטסורי ומתוך ידיעת החולשה של למידה מבוססת משימות עצמאיות). יש להקצות למעגל הסיכום את הזמן הראוי לו כדי לתרגל את הילדים במשוב עצמי ומשותף על עבודתם.
לפיכך, זמן חלו"ם כולל 3 שעות ביום. 1 מהן בממוצע ילמד התלמיד מתמטיקה או אנגלית בשיעור מקצועי. וב-2 השעות הנותרות הוא יקבל מזוג החונכים (לאו דווקא יחד) את הידע הנדרש בדרכים אותן תיארנו לעיל. הצוותים בכלל והזוגות בפרט ישתלמו בפלטפורמות המתוארות לעיל ויכינו תכנית ברורה ומפורטת לשעות אלו.
השאיפה היא שבמהלך השבוע תלמיד רגיל ילמד בזמן חלום כ- 3 שעות אנגלית בחדר האנגלית, 3 שעות מתמטיקה בחדר מתמטיקה ו-9 שעות עם זוג החונכים. "
ראה גם :
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?