זיהוי פערים בין עמדות בעלי העניין השותפים להטמעת חדשנות טכנולוגית

דיווח של  ארן דולב :

"הסיבות לכישלון ההטמעה נבעו ניגוד אינטרסים או בטיב תהליך קבלת ההחלטות. ההרצאה חשפה את עמדות שלושת הגורמים השותפים לתהליך הטמעה: "המטה"-הדרג הקובע קרי משרד החינוך ,מדגישה את חשיבות המורה בשטח ורכזי התקשוב,בתי הספר עצמם ,בהם חשיבות טיפח ההוראה-למידה בבית הספר בראש מעייניהם והספקי הטכנולוגיה שמן הסתם המנדט שלהם הוא הטמעת הכלי הטכנולוגי אותו הם מספקים "מכאן שמורכבות תפקיד רכז התקשוב גדולה מזו המוגדרת ע"י משרד החינוך במינויו".

לדיווח של ארן דולב ביומן הכינוס ( אתר רשת "שלובים" של מכון מופ"ת ) במכללת קיי , מרץ 2014


לתקציר ההרצאה במכללת קיי , מרץ 2014
זיהוי פערים בין עמדות בעלי העניין השותפים להטמעת חדשנות טכנולוגית:חקר מקרה של הטמעת לוחות אינטראקטיביים במערכת החינוך בישראל

תמר שוורץ
האוניברסיטה הפתוחה,
מכללה ירושלים
אורית אבידב –אונגר
המכללה האקדמית – אחוה
האוניברסיטה הפתוחה
יורם עשת – אלקלעי
האוניברסיטה הפתוחה

ממצאי המחקר מצביעים על פערים בין בעלי העניין המתבטאים במודל ההטמעה, באחריות על התהליך, בדמות המטמיע ובתפיסת יכולת ההטמעה של דרג השדה. כמו כן, נמצאו פערים בדרג השדה בין נציגים שזוהו כבעלי נטייה גבוהה לאימוץ חדשנות לבעלי נטייה נמוכה. בניגוד לדעת קובעי המדיניות לפיה לטכנולוגיה יש יכולת השפעה על המורים, המורים סוברים, כי לנטיית חדשנות המורה יש יכולת השפעה על האופי והשימוש בטכנולוגיה. בשונה ממצאי מחקרים קודמים, בעלי הנטייה הגבוהה לחדשנות רואים ביכולת הניהולית הפדגוגית שלהם גורם מרכזי בתהליך ההטמעה ולא המיומנות התקשובית.

לתקציר ההרצאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya