זיהוי הגורמים המונחים ביסוד העניין הסביבתי בקורס מדעים עבור פרחי הוראה בבית הספר היסודי

PALMER, DAVID H.; DIXON, JEANETTE; ARCHER, JENNIFER. Identifying Underlying Causes of Situational Interest in a Science Course for Preservice Elementary Teachers. Science Education. Nov2016, Vol. 100 Issue 6, p1039-1061.

עניין סביבתי (situational interest) הוא עניין לטווח קצר המקושר לגורמים סביבתיים במצב מסוים. מחקרים קודמים מצאו שטכניקות מסוימות להוראת מדעים יכולות להיות אפקטיביות מאוד ביצירת עניין סביבתי בקרב תלמידים, אך הסיבות מדוע הן אפקטיביות נותרו לא ברורות: פעילויות הכרוכות בהשתתפות פעילה, לדוגמא, ידועות כיוצרות עניין סביבתי, אך קיימת הסכמה כללית מועטה לגבי הסיבות היסודיות לכך.

המטרה של מחקר זה הייתה לחקור את הגורמים המונחים ביסוד העניין הסביבתי במגוון טכניקות להוראת מדעים. המשתתפים היו 229 פרחי הוראה אוסטרליים בבית הספר היסודי בקורס מדעים בן סמסטר אחד. סקר הכולל שאלות פתוחות הועבר בשלוש הזדמנויות במהלך הקורס, ונערכו ראיונות אישיים עם 25 סטודנטים בסיום הקורס.

טכניקות ההוראה שיצרו עניין סביבתי כללו פעילויות הכרוכות בהשתתפות פעילה, אנקדוטות אישיות, עובדות משעשעות, הדגמות של צעצועים מדעיים, קסמי מדע, הסברים בהירים, ושימוש במודלים ובחפצים. עבור כל טכניקה, העניין הסביבתי נבע מצירוף של שלוש סיבות יסודיות: הצלחה, רלוונטיות וחידוש.

הוסק כי עניין סביבתי ניכר הופיע כאשר סטודנטים אלו למדו בהצלחה משהו שהיה בו חידוש ורלוונטיות אישית. סוכם כי צירוף משולש זה ייצג את הגורמים המונחים ביסוד העניין הסביבתי בקורס.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ניתוח של הכשרת מורים בגישת הצֶבֶר מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנויות ומתמטיקה בקוריאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya