זהו האוויר שאנו נושמים: סוציאליזציה אקדמית כמפתח להבין כיצד הורים משפיעים על חינוך ילדיהם בבית הספר

Baeck, U.D.K. (2017). It is the air that we breathe: academic socialization as a key component for understanding how parents influence children’s schooling. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3 (2), 123-132, DOI: 10.1080/20020317.2017.1372008

מאמר זה דן בסוציאליזציה אקדמית כהיבט מסוים של השפעת הורים על הישגי ילדיהם בבית הספר. בעוד הקשר בין השפעות ההורים על חוויותיהם והישגיהם של ילדים בבית הספר נחקר רבות, טרם נדונה בספרות המחקר השאלה כיצד עמדות ההורים כלפי חוויותיהם שלהם בבית הספר משפיעות על חינוך ילדיהם. במאמר נבחנים היחסים בין סוציאליזציה אקדמית וביצועי תלמידים בבית הספר לצד השלכותיהם של יחסים אלו על תפקיד מערכת החינוך אשר מייצרת ומשכפלת אי שוויון חברתי.

החלק הראשון של המאמר מוקדש לדיון במושג הסוציאליזציה האקדמית. מונח זה מתאר כיצד עמדותיהם של הורים בנוגע לבית הספר וזיכרונות מחוויותיהם שלהם מבית הספר משפיעות על עמדות ילדיהם. הורים בעלי רגשות ועמדות חיוביות יותר כלפי בית הספר יהיו מעורבים יותר בלימודיהם של ילדיהם מאשר הורים בעלי רגשות ועמדות שליליים.

ממצאי המחקר מצביעים על חשיבותה של סוציאליזציה אקדמית ליצירת אי שוויון חברתי בחינוך. כאשר הורים מגלים עניין בלימודי ילדיהם ומעורבים בחינוכם בבית הספר, הם תורמים בכך לפיתוח תחושת חשיבות וערך לחינוך אצל ילדיהם. המוטיבציה של ילדים אשר הוריהם אינם מגלים עניין בחוויותיהם בבית הספר עלולה להיות נמוכה יותר בהתאם. מכוון שסוציאליזציה אקדמית קשורה להתנהגות פנימית של משפחות בה מתבטאים ערכים תרבותיים ואמונות, על מערכת החינוך להתייחס לנושא זה באופן נפרד מצורות אחרות של מעורבות הורית בבית הספר.

למאמר המלא

לקריאה נוספת:

הבנת מעורבותם הישירה של הורים בפיתוח מדיניות ופעילויות בית הספר בבית ספר יסודי

יחסי בית ספר–משפחה, שביעות רצון מבית הספר והישגים לימודיים של אנשים צעירים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya