זהות מבוזרת

שמעוני, א' (2014). "זהות מבוזרת", ביקורת ספרים. הד החינוך, פ"ח(6), 126.

רחל ארהרד, ייעוץ חינוכי מחפש זהות, מופ"ת, 2014;

עמירם רביב ורחלי בולס (עורכים), הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה ולמעשה, ספרית פועלים, 2014

פרופ' רחל ארהרד נמנית עם דור המייסדים של מקצוע הייעוץ החינוכי בארץ ומלווה אותו מראשיתו. בספרה החדש היא מתארת את התפתחות המקצוע, את הישגיו ואת בעיית הזהות שהוא מתמודד אתה. בעיית הזהות מלווה את הייעוץ החינוכי בארץ ובעולם כבר שנים רבות: יש המצדדים בהגדרת זהות סגורה שתייעל את עבודת היועצות, ויש המצדדים בהגדרת זהות פתוחה, שתאפשר להן לפעול בגמישות בהתאם לצרכים המשתנים.

ארהרד מתארת את המקצוע ואת לבטי הזהות שלו משלוש נקודות מבט: של היועצים והיועצות בשדה, של המחקר בתחום ושל ההכשרה למקצוע. הסתכלות מקיפה זו נשענת על ניסיונה העשיר כיועצת חינוכית, כמפקחת על הייעוץ, כחוקרת, כמפתחת תכניות בשירות הפסיכולוגי-חינוכי וכעוסקת בהכשרת דורות רבים של יועצות באוניברסיטת תל אביב.

הספר מחולק לחמישה שערים: השער הראשון עוסק בזהות המקצועית והאישית וביחסים ביניהם. הוא מתאר את היסודות החיוניים לעיצוב הזהות המקצועית ודן בייעוץ גם בהקשר של אוכלוסיות ותרבויות שונות. השער השני עוסק בתהליך התפתחות הקריירה של היועצות החינוכיות והתפתחות הזהות המקצועית במהלכה. השער השלישי עוסק ביחסי הגומלין בין היועצות לבעלי תפקידים אחרים בבית הספר ומחוצה לו. הטענה העיקרית היא שההגדרה העצמית והסביבה הן שבונות זהות מקצועית. בשער הרביעי נידונים המתחים שבעבודת הייעוץ ורווחתן של היועצות. מתחים מסוימים נובעים מהזהות המקצועית המבוזרת של המקצוע – כפל תפקידים, מטלות לא ייעוציות, כיבוי שרפות ועוד. בניגוד להמלצת הספר להגן על ליבת המקצוע, היועצות מוסיפות מטלות כדי להתאים את עצמן למציאות החברתית והחינוכית המשתנה. השער החמישי והאחרון אינו מציע פתרון לבעיית הזהות, אלא מוסיף לה אתגרים חדשים – המרחב האינטרנטי וסוגיית הצדק החברתי.

אסופת המאמרים בעריכתם של פרופ' רביב וד"ר רחלי בולס פותחת צוהר לתחומי העיסוק הרבים והמגוונים של יועצים חינוכיים כיום. לדברי העורכים, מטרת המאמרים לשמש כלי עזר מושגי ויישומי ליועצים בשדה ולסטודנטים במהלך הכשרתם לייעוץ. המאמרים מחולקים לארבעה תחומים: א. התערבות מונעת וגישות טיפוליות ב. התמודדות היועץ עם קשיים ומצוקות של תלמידים. ג. טכניקות, דרכי עבודה והמשגות. ד. היועץ ומשפחת התלמיד. הספר סוקר גישות וטכניקות של התערבויות ייעוציות פרטניות; היוועצות; עבודה קבוצתית עם ילדים ומתבגרים; כיצד לעודד פנייה של תלמידים ליועץ בעת מצוקה; רקע לעבודה עם הורים וניתוח השפעת הסביבה המשפחתית על הילד ברמה רגשית וברמה התנהגותית; ואופן העבודה וההתייחסות למשפחות אלטרנטיביות. הספר מציג התייחסות עדכנית לנושאים מגוונים, וביניהם חרדת בחינות, אובדן, נטיות מיניות וליקויי למידה. כל אחד מהקוראים יוכל למצוא בספר תחום עניין אחד או יותר.

מאמרו של פרופ' דוד חן, "יועצות למי? יועצות למה? על תפקידה של היועצת", המופיע בספר "הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה ולמעשה" הוא תשובה מעניינת על בעיית הזהות המקצועית שארהרד מעלה בספרה. המאמר מתמקד בשלוש שאלות הנוגעות לסוגיית הזהות המקצועית של היועצת. השאלה הראשונה, "יועצת למה?", קשורה לריבוי המטרות והמטלות של היועצת. השאלה השנייה, "יועצת למי?", נוגעת לאוכלוסיות השונות שהיועצת מטפלת בהן. השאלה השלישית עוסקת בתפקיד היועצת ומבקשת להגדיר את גבולותיו.

שני הספרים מעלים תרומה חשובה לגוף הידע המקצועי של הייעוץ החינוכי ומקדמים את מעמדם המקצועי של היועצים והיועצות.

ד"ר אביבה שמעוני היא ראש התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי במכללת בית ברל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya