ועדת דוברת ועתידן של המכללות לחינוך

מקור וקרדיט :
 
יוגב, אברהם.," ועדת דוברת ועתידן של המכללות לחינוך", בתוך: משבר ההוראה: לקראת הכשרת מורים מתוקנת ( עורכות: דרורה כפיר תמר אריאב) , מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד , 2008. ע"ע 198-210
 
 פרופסור אברהם יוגב סבור כי יש לדון בעתידן של המכללות האקדמיות לחינוך  ללא קשר למידת היישום של דוח דוברת, ולו רק כדי למלא את הצורך בהכשרת מורים לעתיד. הדבר נחוץ במיוחד לנוכח המחסור הצפוי במורים בארץ עקב הנטייה הפוחתת לפנות ללימודי הכשרה להוראה. על המחסור הצפוי מרמזת בין השאר העלייה בגיל הממוצע של המורים במערכת.
במאמר זה סוקר פרופסור אברהם יוגב שלוש חלופות עקרוניות להמשך דרכן של המכללות האקדמיות לחינוך.  חלופה א' : העברת המכללות לחינוך כמכללות נפרדות לחסות ות"ת , חלופה ב': הפיכת המכללות ליחידות-סמך באוניברסיטאות. חלופה ג' : הקמת אוניברסיטה רב-מכללתית להוראה.
מתוך שלוש החלופות שהועלו בנוגע לעתידן של המכללות לחינוך, נוטה לבו של פרופסור יוגב לשלישית- הקמת אוניברסיטה רב-מכללתית להוראה. דווקא הצעד המהפכני כביכול- הקמת אוניברסיטה רב-מכללתית להוראה –עשוי להבטיח את עתיד המכללות וההכשרה להוראה , ולתרום לשדרוגם האקדמי והחברתי של המכללות ושל תהליך ההכשרה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya