ויסות אמפתיה בקרב מנהלי בתי ספר ישראלים: ביטוי ודיכוי של רגשות מרכזיים במנהיגות חינוכית

Oplatka, I. (2017). Empathy regulation among israeli school principals: Expression and suppression of major emotions in educational leadership. Journal of School Leadership27(1), 94–118

למאמר המלא

לקריאה נוספת

רגשות בהוראה ובניהול בית ספר: אסופת מאמרים

גורמים הבולמים ומקדמים אמפתיה של מורה

המחקר הנוכחי מבקש לעקוב אחר אופני ניהול הרגשות בעבודה של מנהלי בתי ספר ישראלים . המחקר הציב שתי שאלות: 1. כיצד מנהלים מבטאים אמפתיה כלפי אחרים בבית הספר? 2. כיצד מנהלים מווסתים אמפתיה בעבודה?

מתוך ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו עם עשרה מנהלים ישראלים עולה שלתחושתם מותר להם ואפילו מעודדים אותם להציג בנסיבות מסוימות, שלושה מרכיבים של אמפתיה: אמפתיה קוגניטיבית, אמפתיה אפקטיבית (חמלה) ואמפתיה התנהגותית (דאגה), ובמקביל נמצא כי עליהם לכבוש באופן מודע כל ביטוי ציבורי של כעס או פחד.

המנהלים השתמשו בארבע אסטרטגיות כדי לווסת את מרכיבי האמפתיה ואת הרגשות הקרובים לה. באמצעות מאפיינים תרבותיים, מקצועיים ואישיים ניתן להסביר את האופן שבו האמפתיה מופגנת ואת ויסותה בקרב מנהלים ישראלים.

על אף ההיקף המוגבל של המחקר, עולות ממנו כמה המלצות פרקטיות למנהלים ברחבי העולם. ראשית ראוי שמנהלים ובמיוחד החדשים שביניהם יהיו מודעים לתפקידה המרכזי של הפגנת אמפתיה וויסותה ולהשפעתה על הצלחתם בתפקיד. חשוב גם לציין שהוכח מעבר לכל ספק שמודעות לרגשות שליליים וייחוס משמעות לדיכויים הם אמצעים יעילים למניעת עימותים פוטנציאליים. שנית, כדאי שמנהלים, לא רק ישראלים כמובן, יהיו מודעים להקשר התרבותי שבמסגרתו הם תופסים הפגנת רגשות ודיכוי רגשות על מנת שיוכלו לנהל את רגשותיהם באופן יעיל יותר בעבודה ולמנוע אי הבנות או ציפיות סותרות העלולות להוביל למצבים מביכים ועימותים מיותרים. שלישית, מומלץ שמנהלי המחוז יספקו למנהליהם סדנאות לניהול רגשות ולמנהיגות חינוכית שתסייענה להם לווסת את רגשותיהם באופן יעיל יותר ולנהל את יחסיהם עם המורים, התלמידים וגורמים רלוונטיים אחרים בהצלחה.

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya