וייט (1934 – ) לשם מה נועד החינוך? אוטונומיה

מאת: Donald Clark


כחלופה לנוסחים המקובלים לגבי מטרת החינוך, פרופסור ג'ון וייט (John White) מהמכון לחינוך באוניברסיטת לונדון מציע להתמקד במושג האוטונומיה. וייט מנסה למצוא דרך להגדיר מהו חינוך על רקע היעדר הוודאויות הדתיות של העבר ולאור העובדה שאין עוד צורך במקצוע לחיים. לשם כך פונה וייט לפילוסופיה האנליטית ומציב את מושג האוטונומיה בבסיס החשיבה והתכנון החינוכיים.

האוטונומיה מתיישבת הן עם צורכי הלומד והן עם צורכי החברה הדמוקרטית. היא מבטאת במונחים של עצמיות את מה שיש ללמוד כדי להיות בוגר המסוגל לתפקד באופן מלא בעולם מורכב. על הלומד להימנע מלהשתעבד לתשוקותיו ובד בבד גם להימנע מהשתעבדות לאוטוריטה הנתונה, ובכך האוטונומיה משקפת את האחריות שלנו כלפי עצמנו וכלפי האחרים.

וייט חותר לחינוך המעודד חופש בחירה רציונלי, על תכניות לימודים המטפחות אוטונומיה מוסרית, אינטלקטואלית, כלכלית ומעשית. לדידו, תכניות הלימודים מבוססות כיום על תיאוריות מוטעות של אינטליגנציה, הוא רואה במסורת הקלוויניסטית את הסיבה העיקרית לכך שהתכניות אקדמיות מדי, ומוצא אותן כנגועות בהשפעה הפוליטית של בתי ספר סלקטיביים. גישתו של וייט, כמובן, אינה קשורה בהשקפה פוליטית או תרבותית מיוחדת.

העבודה בעיני וייט היא נושא חשוב בחינוך. הכשרה מקצועית צרה מדי לדוגמה לא תאפשר ללומד להתמודד עם השינויים המתחוללים בעולם העבודה. אולם הדבר מדגים גם את חולשתה של גישה זו הואיל ובמקרה זה הסתמכות על אוטונומיה בלבד אינה מספיקה. היא עלולה לקרוס בהקשר של מדיניות והוראות מפורטות. כדאי לציין שג'יימס טולי (James Tooley) המשיך את עבודתו של וייט והציע ניסוי מחשבתי, המבוסס על תאוריית הצדק של ג'ון רולס (John Rawls), המיועד להוביל אותנו למערכת חינוכית אופטימלית.
הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

מקור
White (1934 - ) What is education for? Autonomy

ראה גם :
John White, Education and the End of Work -- A New Philosophy of Work and Learning


ראה גם :

חינוך ודת: סמכות ואוטונומיה

סוגיית האוטונמיה בחינוך , חברת הצריכה היא הבעיה

אוטונומיה וחינוך היבטים ביקורתיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya