ה-PDS – בית הספר להתפתחות מקצועית בהכשרת מורים

כבר בשנות התשעים של המאה ה-20 גברה הדעה בקרב קברניטי חינוך וחוקרי חינוך כי יש לשנות באופן מהותי את תכניות ההכשרה המסורתיות למורים. תכניות אלה התבססו בעיקרם על קורסים בין כותלי המוסד המכשיר. רעיון השותפות בין מוסד ההכשרה לבין בתי ספר צמח בארצות הברית בעקבות סדרת מחקרים מתמשכת שערך ג'ון גודלד בעצמו ועם אחרים משנות השבעים ואילך.
 דגם בתי הספר להתפתחות מקצועית (ProfessionalDevelopmentSchools) שהוצע לראשונה בדו"ח הולמס (HolmesGroup, 1986) ואשר זכה מאוחר יותר לתיוג בראשי התיבות PDS משויך לדגם התיאום השיתופי המציג שותפויות בין מכללות לבתי ספר ( אריה קיזל) .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya