התרת השיח הלימודי לגבי קורסי MOOC: סקירה של המחקר המתהווה לגבי קורסי MOOC

Ebben, Maureen; Murphy, Julien S. "Unpacking MOOC scholarly discourse: a review of nascent MOOC scholarship", Learning, Media and Technology 39.3 (2014): 328-345.

מאמר זה, המבוסס על חיפוש מקיף בתשעה בסיסי נתונים אקדמיים מובילים, בוחן את השלב ההתחלתי של הלמידה בקורסי MOOC (בין השנים 2009 ל-2013), ומציע ניתוח של המחקרים האמפיריים הללו שממשיגים את הנושאים בלמידה בקורסי MOOC וממקם אותם בתוך מסגרת כרונולוגית.

שני שלבים עיקריים זוהו לגבי קורסי ה-MOOC, כל אחד מהם מקושר לנושאים של מחקר.

שלב ראשון: קורסי MOOC קונקטיביסטיים, יצירתיות ומעורבות בשנים 2009 עד 2012/2011.

הנושאים של השלב הראשון כוללים את פיתוח הקונקטיביזם כתיאוריית למידה, והתנסות טכנולוגית וחדשנות בקורסי ה-cMOOC המוקדמים.

שלב שני: קורסי xMOOC, ניתוחים של הלמידה, הערכה ושיח ביקורתי לגבי קורסי ה-xMOOC בשנים 2012 ו-2013.

הנושאים של השלב השני כוללים את העלייה של קורסי ה-xMOOC, פיתוח נוסף של פדגוגיה ופלטפורמות ה-MOOC, הצמיחה של ההערכה ושל הניתוחים של הלמידה, והופעתו של השיח הביקורתי לגבי קורסי ה-MOOC.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya