התקנת מערכות משוב ממוחשבות בכיתות לימוד באוניברסיטה – ממצאי מחקר

מאת: E. Blood , R. Neel
מקור וקרדיט :
Blood, E. & Neel, R. (2008). Using Student Response Systems in Lecture-Based Instruction: Does It Change Student Engagement and Learning?. Journal of Technology and Teacher Education. 16 (3), pp. 375-383. Chesapeake, VA: AACE.
 
יותר ויותר אוניברסיטאות ומכללות בארה"ב מתקינות מערכות משוב ממוחשבות בכיתות הלימוד ובאולמי ההרצאות. מערכות  אינטראקטיביות אלו הידועות בשם  student response system (SRS) נועדו לאפשר מעורבות רבה יותר של הסטודנטים עם המרצה ועם תכני הקורס. באמצעות הקשה על השלטים הממוחשבים ( קליקרים ) יכולים הסטודנטים להגיב  ולענות של שאלונים ממוחשבים , סקרים קצרים ולענות על מבחנים ממוחשבים מהירים שהמורה מפעיל.  שלטים תומכי למידה דומים לשלט הרחוק המוכר לנו מהשימוש בטלוויזיה. מדובר במכשיר שניתן לכל תלמיד בכתה המקשר אותו עם כל חברי הכתה האחרים, עם המורה ועם נושא הלימוד.
מאות קולג'ים, תיכונים ואף חטיבות ביניים בארה"ב עושים שימוש בשלטים אלה המכונים
Clickers. הם מאפשרים למורה להציג שאלה ולקבל את תשובות התלמידים תוך שניות ובאופן אנונימי אל מחשב שנמצא בשולחן המורה בכתה.
המחקר הנוכחי בדק את האפקטיביות של כלי ה-SRS  בקורס לתואר שני בביה"ס חינוך בארה"ב בקרב סטודנטים שהתמחו בחינוך מיוחד.  ממצאי המחקר מלמדים כי הסטודנטים אשר היו נדרשו לענות על בחנים ממוחשבים מהירים , סקרים ממוחשבים ( שביקשו לבדוק את מידת שליטתם בתכנים הנלמדים)  העידו על רמת מעורבות רבה יותר בקורס ולקראת סוף הקורס מצאו שדרך למידה זו חיונית ומשמעותית עבורם.  
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya