התצוגה על קירות הכתה – עיצוב הסביבה או פרקטיקה של חינוך

מילוא שוסמן, י', וזבה ר' (2019). התצוגה על קירות הכיתה – עיצוב הסביבה או פרקטיקה של חינוך. במעגלי חינוך, 8, 19-1

קירות הכיתות בבתי הספר היסודיים בישראל מכוסים לרוב בלוחות מידע גרפיים ומילוליים הנושאים אופי של יצירה אקלקטית, עממית, המצטברת ומשתנה במהלך השנה. לרוב, מחנכי הכיתה קובעת את תכניה ועיצובה של תצוגה זו ומשקיעים בכך מאמץ רב. למרות זאת, המחקר המדעי העוסק בחינוך כמעט שאינו מתייחס תצוגת הכיתה.

מחקר זה בחן את מאפייני התצוגה על מעטפת הכיתה של בית הספר היסודי, את המניעים לביצועהּ ואת דרכי השימוש בה. המחקר התבסס על סקר כמותי של כמאתיים מורים ועל מחקר אורך השוואתי בכיתות א' עד ו' בבית ספר ממלכתי (15 כיתות) ובית ספר ממלכתי דתי (14 כיתות).

המחקר מציע לראות את תצוגת הכיתה כפרקטיקה דינמית של הוראה וחינוך הנעזרת במרחב הכיתה לקידום מטרות החינוך הממלכתי וליצירת הרגשת שייכות וביטחון לתלמידים.

ממצאים:

המורים מפעילים בדרך יצירתית ואינטואיטיבית את התצוגה ככלי לקידום והטמעת הידע, להנחלת ערכים, ולגיבוש חברתי של קהילת הכיתה אגב הקצאת מרחב לביטוי-אישי לכל תלמיד.

השוואת התצוגות בשתי קבוצות בתי הספר שנחקרו מלמדת על דמיון ביניהן בדרכי ההפעלה ובכמות הכללית של התצוגות, ועל הבדלים מהותיים בתכנים האידיאולוגיים, בהתפלגות התצוגות בנושאי חברה, ערכי דת ולאום ובמאפייני הביטויים החזותיים שלהם.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya