התפתחות של מורים דרך תואר שני בהוראה ולמידה: הזדמנות אבודה

מאת: Karen Castle

Castle, Karen; Peiser, Gillian; Smith, Elizabeth. "Teacher development through the Masters in Teaching and Learning: a lost opportunity", Journal of Education for Teaching; Feb2013, Vol. 39 Issue 1, p30-38.


מאמר זה בוחן "תואר שני בהוראה ולמידה" (Masters in Teaching and Learning (MTL) מההיבט של מעורבות רבה של הסטודנטים במהלך הלימודים.

המאמר נכתב על ידי מרצים  באנגליה באוניברסיטה שאחראים על לימוד התואר ובוחן את הרעיון של פיתוח של מורה דרך קורס בתואר שני המבוסס על עבודה והתנסות בסוגיות של פיתוח הוראה בבתי הספר.

המחברים מספקים שלושה חקר מקרים המציגים תיאורים קצרים של ההשקפות של המשתתפים ב"תואר שני בהוראה ולמידה" והמאמנים שלהם.

תיאורים אלה חוקרים את הנושאים של נטילת סיכונים ופעולת המורה, התפתחויות בפרקטיקה ואת תפקידו של המאמן.

המחברים מצאו ש"תואר שני בהוראה ולמידה" מספק מסגרת עבודה שבה המורים עשויים לחוש בטוחים יותר בביצוע הפעולה, בהתנסות ברעיונות חדשים ובנטילת סיכונים, ושהם מפתחים את הדרך שבה הם עושים רפלקציה לגבי הפרקטיקה שלהם.
תהליך זה של למידה ופיתוח הוראה מפתח אצל המורים ביקורת ורפלקציה עמוקה יותר לגבי אסטרטגיות ההוראה והלמידה שלהם.

לבסוף, בחינה של מודל האימון שמסביבו התפתח "התואר השני בהוראה ובלמידה" מזהה את המצבים המנוגדים אך היעילים בפרקטיקה.

כל שלושת התרחישים מדגישים שהמורים תופסים את העיסוק בפרספקטיבות תיאורטיות כמועיל מאוד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya