התפתחות קטגוריה, סטראוטיפ ודעה קדומה כלפי הערבי אצל יהודים בגיל הרך (6-3)

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב

המחקר בדק את רכישתה ואת התפתחותה של הבנת קטגוריות (מושגים) ביחס לקבוצות חברתיות, ואת הסטריאוטיפים והעמדות כלפיהן. שימת הלב ניתנה במיוחד להיבטים הקוגניטיביים והרגשיים של תגובות הילדים להבדלים אתניים, ולבדיקת השינויים בגילים אלה. בדיקת מושגים אלה בגיל הרך היא חידוש הדורש מגוון כלים מתאימים. המחקר מספק תמונה מקיפה של דפוסי ההתפתחות לגבי הבנה והגדרה של קבוצות חברתיות על ידי ילדים בישראל, דבר שעשוי להאיר באור נוסף את תהליך הסוציאליזציה החברתית והפוליטית בחברה הישראלית.

אוכלוסיית המחקר כללה 178 ילדים יהודים בישראל בגילאי 3–6 שחולקו לתת-קבוצות גיל. כלי המחקר היו שאלונים פתוחים, שאלונים מובנים ותמונות. כלי בדיקה חדש היה ציור האדם: כל ילד התבקש לצייר "ערבי טיפוסי" ו"יהודי טיפוסי", ואחר כך נשאל שאלות שהתייחסו לדמויות שצייר.

הממצאים המרכזיים: א. נמצא כי רוב הילדים בתת-הקבוצה הצעירה ביותר לא היו מודעים להבדלים בין קבוצת השייכות וקבוצת חוץ. עם העלייה בגיל, הבנת הקטגוריות הלכה והתחדדה; ב. בציורי הילדים נמצאה העדפה של קבוצת הפנים ודחייה של קבוצת החוץ; ג. לא נתגלה הבדל מהותי בין הממצאים הנוגעים לציורים לבין המידע שהתקבל בצורה מילולית.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya