התפתחות קורסים מקוונים From MOOC to MOOC 2.0

סקירה מועילה של דלית לוי , מומחית מובילה בישראל לתחומי קורסים מקוונים, המביאה אפיונים שונים ומתקדמים של קורסי מקוונים מסוג OC. הדגש הוא על סביבת למידה מקוונת, פתוחה ורבת שותפים בה הלומדים יוצרים ומפתחים בהדרגה את רשת הלמידה האישית (PLN) שלהם, מתוך אינטראקציות שהם מקיימים בצמתים ובקישורים של הסביבה הדיגיטלית המרושתת.

לסקירה של דלית לוי

ראה גם :
לקחים שהופקו מהשתתפות בקורס מקוון פתוח ורב שותפים – מפר”ש ( דלית לוי)

 הקורסים המקוונים מסוג MOOC - כמה סיווגים נוספים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya