התפתחות מקצועית של מורים, "אופק חדש" ועמדת המכללות והאוניברסיטאות


נעמי דיקמן, אריה קיזל (2012). "התפתחות מקצועית של מורים, 'אופק חדש' ועמדת המכללות והאוניברסיטאות. שבילי מחקר, גיליון 18, עמ' 89 - 97 .

המכללות האקדמיות לחינוך ובתי הספר לחינוך באוניברסיטאות הם שותפים מרכזיים ליישום מדיניות ההתפתחות המקצועית של מורים במסגרת הסכם "אופק חדש". הסכם זה עיגן באופן רציף את תהליך ההתפתחות המקצועית וקשר אותו לקידום המורים, הן בהיררכיית בית הספר והן בסולם השכר.

צוות המחקר , הפועל במסגרת רשת המחקר "מדיניות כוחות ההוראה בישראל", שם לו למטרה לבדוק את עמדת המכללות האקדמיות לחינוך ובתי הספר לחינוך באוניברסיטאות כלפי מתווה ההתפתחות המקצועית של מורים על פי "אופק חדש". תוצאות המחקר הצפוי תאפשרנה קבלת תמונה ברורה ועדכנית בשלושה צירים:

א. תפיסת האוניברסיטאות והמכללות אודות ההתפתחות המקצועית של מורים ללא קשר למתווה "אופק חדש".

ב. עמדת האוניברסיטאות והמכללות כלפי המדיניות המוצהרת של ההתפתחות המקצועית של מורים, כפי שהיא באה לידי ביטוי במסגרת "אופק חדש".

ג. הדרכים לגישור בין הרצוי (תפיסת האוניברסיטאות והמכללות) למצוי (מתווה ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש") בנוגע להתפתחות המקצועית של מורים, ודרכים לשיפור ולייעול הנעשה כיום בהיבט זה.

למאמר באתר של ד"ר אריה קיזל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya