התפתחות מקצועית יום-יומית של מורים

מאת: Eva Kyndt

Kyndt, Eva; Gijbels, David; Grosemans, Ilke; Donche, Vincent. Teachers’ Everyday Professional Development. Review of Educational Research, Dec2016, Vol. 86 Issue 4, p1111-1150.

אף על פי שידוע רבות על התפתחות מורים באמצעות פעילויות למידה פורמלית, המחקר לגבי למידה יום-יומית של מורים הוא מוגבל.

בסקירה השיטתית הנוכחית, המחברים ניתחו 74 מחקרים המתמקדים בלמידה לא פורמלית של מורים כדי לזהות פעילויות למידה של מורים, תנאים מוקדמים של למידה לא פורמלית ותוצרי למידה.

בנוסף, המחברים בחנו באם מורים מתחילים ומנוסים יותר נבדלים ביחס ללמידה לא פורמלית. התוצאות חשפו סוגים שונים של פעילויות למידה בשתי הקבוצות ויחסים מעניינים בין תנאים מוקדמים שונים לבין תוצרי למידה מגוונים.

יתר על כן, ניתן לסכם ולומר שההבדל העיקרי בין מורים מתחילים למנוסים יותר איננו נעוץ בסוג פעילויות הלמידה שהם נוטלים על עצמם אלא בעמדות שלהם כלפי למידה, בתוצרי הלמידה שלהם ובאופן שבו הם מושפעים מההקשר שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לסייע למורים להתמקד בלמידה ולערוך רפלקציה על ההוראה שלהם: איזה תפקיד ממלא הֶקְשֵׁר ההוראה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya