התפתחות ידע מקצועי בהוראה בשיח בעיות מקוון בהקשרו הרגשי-חברתי

 צביה לוטן . עירית קופרברג. התפתחות ידע מקצועי בהוראה בשיח בעיות מקוון בהקשרו הרגשי-חברתי, מכללת לוינסקי לחינוך ( בסיוע רשות המחקר במכון מופ"ת ) .  2009 .
 
 
 המחקר הנוכחי נעשה בהשראת מחקרים עכשוויים הבודקים ידע מקצועי כחלק מתהליכי פיתוח מקצועי של מורים לאורך זמן. מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תהליכי בנית ידע בקרב סטודנטים להוראה ומורים בפועל במהלך דיון אינטראקטיבי מקוון בפתרון בעיות מקצועיות לבין המיצוב החברתי שלהם.  נתוני המחקר נאספו בקבוצות דיון א-סינכרוניות שליוו קורסים במכללה להכשרת מורים. תוכנן מערך מחקר רב-שיטות (  Multimethods) , שאפשר לבצע ניתוחים איכותניים וכמותיים של הנתונים. המעבר מניתוח איכותני לניתוח כמותי נעזר בשתי שיטות ניתוח שנגזרו משני מודלים : מודל להערכת ידע בשיח מקוון בהוראה ( אח"מ ) (לוטן, 2007 ) ומודל ארבע העולמות ( מא"ה)Kupferberg, 2008 )   ), המאפשר זיהוי , תיאור והסבר של המיצוב החברתי של המשתתפים בשיח המקוון.  
מתוצאות המחקר עלתה רמה גבוהה של עקביות פנימית בין הממדים של מודל אח"מ להערכת רמת ידע מקצועי והמודל תוקף.
נמצא  שמורות מנוסות (תואר שני) באים עם רמות ידע גבוהות יותר ויש להם יותר ידע בכל שלבי האינטראקציה . גם המיצוב הרגשי-חברתי נמצא בולט יותר בקבוצות המורות המנוסות . יחד עם זאת, המשתתפות התמקדו בבעיה וכמות ביטויי המיצוב הרגשי –חברתי ירדה במהלך התפתחות השיחה. לא נמצאו מתאמים מובהקים בקשר בין רמת הידע לבין מיצוב רגשי-חברתי בשיח המקוון.
 
ראה גם :
 
חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya