התפתחות הקהילות המקוונות והבלוגים: לקראת פרדיגמה חדשה של התפתחות מקוונת של קהילות לומדות

מאת: Nancy White
עד לפני שנתיים המושג של קהילות מקוונות התייחס ברוב המקרים לפורומים ממוחשבים תחומים/מגודרים (שיש בהם חברים קבועים, לומדים בקורס מתוקשב או חברים מוגדרים על ידי סיסמה). לאחרונה עובר תחום הקהילות המקוונות שינוי תפיסתי עם התפתחות קהילות כותבי הבלוגים שאינם קהילות ליניאריות ואינן בנויות על פורומים מוגדרים כאלו ואחרים.מאמרה החשוב של Nancy White שהתפרסם לאחרונה בארה"ב מצביע על כך כי השילוב בין בלוגים לקהילות עניין מציין שלב חדש בהתפתחות עולם הקהילות המתוקשב. כותבי הבלוגים הם המעניקים לקהילה המקוונת את סימני הזהות שלה, באופן שפריטי התוכן שלהם מעניקים זהות לקהילה וגם יוצרים אינטראקציה בין חברי הקהילה. בקהילות שיתופיות מבוססות תוכן כותבי הבלוגים אינם מנותקים בפינתם הוירטואלית באינטרנט, אלא הם יוצרים קישורים, קשרים ואינטראקציה 
במאמרה החשוב משרטטת Nancy White את התצורות העקרוניות השונות של בלוגים וקהילות ואת הארכיטקטורה העקרונית שלהם (כלים מרכזיים, קשר הדוק, קשר רופף, קשר נגזר בין תחומי עניין מתפתחים, הנחייה פעילה באתר וניהול מרכזי ועוד). חשיבותו של המאמר הוא בעובדה שהוא מתווה טקסונומיה משמעותית להיווצרות קהילות מקוונות בהקשר של יצירת תוכן.
 
 
דוגמאות שונות של קהילות מבוססות בלוגים
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya