התפתחות הידע הפדגוגי המשולב של מורים משלבי מחשב בהוראה

מקור וקרדיט:
Matthew KoehlerPunya Mishra. "What is Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK?", Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, March 2009
 
המאמר מתאר את המסגרת המושגית של התפתחות הידע המקצועי של מורים לשילוב פדגוגי בתקשוב, תחום הידוע כיום בשם Technological Pedagogical Content Knowledge. תחום מושגי אינטגרטיבי  זה שואב את יסודותיו הרעיוניים מתפיסתו העקרונית של פרופסור לי שולמן, הידועה בשם pedagogical content knowledge (PCK) לה נוסף נדבך של ידע  מערכתי בתחומי התקשוב. המאמר מסביר את האינטראקציה, האיזון ויחסי הגומלין בין תחומי הידע המרכיבים את TPACK: ידע, פדגוגיה ותקשוב. המינון הנכון של האינטראקציה בין נדבכים  מהותיים אלו יש בו כדי לייצור את הגמישות הפדגוגית של המורים ביישום התקשוב בהוראה (Matthew KoehlerPunya Mishra).
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya