התפתחותם המקצועית של מורים בעקבות רפורמת "אופק חדש"

ד"ר רוקסנה רייכמן
האקדמית גורדון


קיימת הסכמה על כך שהתפתחות המקצועית היא תהליך אישי של שינוי שעונה על צרכיו המקצועיים של המורה (זוזובסקי, 2000, קוזמינסקי, 2010).

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון בצורה מעמיקה את מסלול התפתחותם המקצועית של מורות מנקודת מבטן. שאלת המחקר היא כיצד מורות תופסות את התפתחותן המקצועית לפני ואחרי רפורמת אופק חדש?

שיטת המחקר:
המחקר בוצע בשיטת
המחקר האיכותני. איסוף הנתונים התבסס על ראיוניות חצי מובנים שנעשו עם 36 מורות בשני בתי ספר יסודיים בצפון הארץ, בהם רפורמת אופק חדש מיושמת מהשנה הראשונה. כל הראיונות הוקלטו ושוכתבו, והממצאים נותחו ניתוח תוכן קטגוריאלי.

הממצאים המרכזיים משקפים את הדרך שבה המורות תופסות את האוטונומיה המקצועית שלהן לפני ואחרי החדרת רפורמת אופק חדש בבתי הספר שלהן. כמו כן הממצאים מצביעים על היתרונות והחסרונות הנוספים שהמורות מיחסות לרפורמה בכל הקשור להתפתחות הזהות המקצועית שלהן.

ההצטרפות הקולקטיבית לא השאירה אפשרות של בחירה אם להצטרף לרפורמה או לא. יחד עם זאת, המורות ציינו שבאחד מבתי הספר התנהלו גם לפני החדרת השינוי דפוסים דומים לדרך ההתנהלות שמתווה הרפורמה בנוגע להתפתחות מקצועית, לזמינות המורות בשעות הפעילות ולמענה פרטני לצרכים מיוחדים. השינוי אם כך לא היה דרמטי ולכן לא עורר התנגדויות ותגובות מיוחדות אצל המורות באותו בית ספר. לעומת זאת, בבית הספר השני, בעקבות אופק חדש חל שינוי מהותי בתרבות ביה"ס ובדרך שבה המורות מתיחסות להתפתחותן המקצועית. בשני המקרים, יש למנהלת בית הספר תפקיד מכריע בעיצוב התפתחותן של המורות באיזור שבו מספר ההשתלמויות שניתנות במרחק סביר מאזור בית הספר פוחת מידי שנה.

תרומה מעשית של המחקר:
המחקר מצביע על תפקידם המכריע של מנהלי בתי הספר בכלל, ומנהלים בפריפריה בפרט, בעיצוב התפתחותם המקצועית של המורים. כמו כן, מומלץ להציע למורים בפריפריה הזדמנויות רבות ומגוונות יותר להתפתחות מקצועית.

כיוונים למחקר המשך:
התוצאות הראו כיצד המורות תופסות את התפתחותן המקצועית וכן הראו את תפקידן המכריע של המנהלות בעידוד המורות להתפתח מבחניה מקצועית ובעיצוב התפתוחתן המקצועית. יש להמשיך לבחון את השפעתם של מנהלים על התפתחותם המקצועית של המורים באמצעות מדגם מייצג בכל הארץ. כמו כן, ראוי לבחון את השפעת ההתפתחות המקצועית של המורים על שיפור הלמידה של התלמידים.

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי 2013


  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  אשמח לקרוא את המקור לצורך כתיבת עבודה, תודה
  pninachanimov@gmail.com

  פורסמה ב 13/07/2022 ע״י פנינה חנימוב

  שלוםאני עושה עבודה על "אופק חדש" אשמח לקבל את המקור למאמר זה, כלומר היכן אני יכול לקרוא את זה, לא באינטרנט.תודה רבה

  פורסמה ב 16/09/2013 ע״י נריה הלוי

  אני מעוניין בבקשה במאמר המלא

  פורסמה ב 11/12/2013 ע״י הנרי תם

  גם אני אשמח לקרוא יותר על התפתחות מקצועית, התוכלו לתת את המקור למאמר ?

  פורסמה ב 22/11/2014 ע״י איל ד

  הקישור עודכן

  פורסמה ב 26/11/2014 ע״י פורטל מס"ע

  אשמח לקרוא את המקור, לצורך פרויקט

  פורסמה ב 10/03/2017 ע״י ורד נורני
  מה דעתך?
yyya