התפקיד של התנסויות משמעותיות בחיים להתנהגות ולבניית ידע סביבתי בקרב תלמידים בחטיבת הביניים

Stevenson, Kathryn T.; Peterson, M. Nils; Carrier, Sarah J.; Strnad, Renee L.; Bondell, Howard D.; Kirby-Hathaway, Terri; Moore, Susan E. "Role of Significant Life Experiences in Building Environmental Knowledge and Behavior Among Middle School Students", Journal of Environmental Education. 2014, Vol. 45 Issue 3, p163-177.

המחקר לגבי התנסות משמעותית בחיים מציע שהנוכחות של מודלים לחיקוי, פעילויות בחוץ ומדיה הקשורה לטבע מטפחים התנהגות לטובת הסביבה, אולם רוב המחקר הוא איכותני.

בהתבסס על מדגם מקרי של תלמידים בחטיבת הביניים בצפון קרולינה, המחברים מצאו קשרים חיוביים מוגבלים בין הנוכחות של המודל לחיקוי ופעילויות בחוץ לבין ההתנהגות וקשר שלילי בין צפייה בתכנית טבע בטלוויזיה לבין ידע סביבתי.

המנבאים החזקים ביותר להתנהגות ולידע סביבתי היו היחס מורה/תלמיד ורמות ההכנסה במדינה, בהתאמה.

המחברים מצאו גם שתלמידים אינדיאניים היו מעורבים בהתנהגות סביבתית יותר מאשר תלמידים לבנים ושלתלמידים היספניים ולתלמידים אפרו-אמריקאים היו רמות נמוכות יותר של ידע סביבתי.

בהתאם לכך, התנסויות חיים מופיעות כחשובות פחות מאשר קידום של כיתות קטנות ופנייה לאתגרים המקושרים להכנסות נמוכות יותר בבתי הספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya