התפקיד של גורמים סביבתיים בלמידה מקצועית של מורים מתחילים הקשורה להוראה דיפרנציאלית

De Neve, Debbie; Devos, Geert. The role of environmental factors in beginning teachers’ professional learning related to differentiated instruction. School Effectiveness & School Improvement. Dec2016, Vol. 27 Issue 4, p557-579.

מחקר מועט חקר את הגורמים המקדמים השתתפות של מורים מתחילים בפעילויות למידה מקצועית הקשורות להוראה דיפרנציאלית (differentiated instruction). מחקר זה בוחן גורמים סביבתיים לפעילויות למידה של הוראה דיפרנציאלית במדגם של 272 מורים מתחילים מ-72 בתי ספר יסודיים.

ניתוחי נתונים היררכיים (multilevel analyses) מראים שהכשרת מורים, דיאלוג רפלקטיבי, פומביות של הפרקטיקה, סוג החינוך והגיוון באוכלוסיית התלמידים קשורים לשימוש של מורים מתחילים בפעילויות למידה של הוראה דיפרנציאלית (כגון למידה באינטראקציה ושינויים בפרקטיקה).

הממצאים חשפו שהשתתפות של מורים מתחילים בפעילויות כאלה עשויה להיות תלויה במספר רב של גורמים. הועלו מספר הצעות ביחס לגורמים אלה:

ראשית, הכשרת מורים יכולה לספק ידע בסיסי של יישומים של הוראה דיפרנציאלית. שנית, בתי ספר יכולים לאפשר למורים שיחות עומק עם עמיתים ולספק הזדמנויות לצפות בפרקטיקות הוראה טובות. לבסוף, בתי ספר אלטרנטיביים ובתי ספר עם אוכלוסיות תלמידים מגוונות יכולים לעורר השראה בקרב בתי ספר אחרים על מנת להגביר השתתפות בפעילויות למידה של הוראה דיפרנציאלית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

החשיבות של משאבי עבודה ומסוגלות עצמית עבור למידה מקצועית של מורים חדשים בהוראה דיפרנציאלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya