התפקיד של גוגל סקולר בסקירות ספרות מבוססות ראיות והישימות שלו לחיפוש "ספרות אפורה"

Haddaway, Neal Robert; Collins, Alexandra Mary; Coughlin, Deborah; Kirk, Stuart. "The Role of Google Scholar in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching", PLoS ONE. 9/17/2015, Vol. 10 Issue 9, p1-17.

גוגל סקולר (Google Scholar), מנוע לחיפוש אקדמי מבוסס רשת הנמצא בשימוש שכיח, מקטלג בין 2 מיליון ל-100 מיליון רשומות הן של ספרות אקדמית והן של “ספרות אפורה” (Grey Literature), קרי מאמרים שלא פורסמו באופן רשמי על ידי מוציאים לאור אקדמיים מסחריים.

מנוע החיפוש גוגל סקולר מארגן את התוצאות מרחבי הרשת והוא לשימוש בחינם. כתוצאה מכך, הוא מקבל תשומת לב ניכרת כשיטה לחיפוש ספרות מחקרית, בייחוד בחיפושים עבור ספרות אפורה, כפי שנדרש על ידי סקירות ספרות שיטתיות.

יחד עם זאת, התנהל ויכוח רב לגבי ההסתמכות על גוגל סקולר כמקור שניתן להשתמש בו באופן עצמאי, והיעילות שלו בחיפוש ספרות אפורה טרם נחקרה.

תוך שימוש בסקירות שיטתיות בתחום של מדעי הסביבה כחקרי מקרים, המחברים חקרו את השימושיות של גוגל סקולר בסקירות שיטתיות ובחיפושים אחר ספרות אפורה.

הממצאים מראים שהתוצאות של גוגל סקולר מכילות כמויות מתונות של ספרות אפורה, כאשר רוב המאמרים הללו נמצאו בממוצע בעמוד מספר 80.

המחברים גם מצאו שכאשר נערך חיפוש אחר ספרות מחקר באופן ספציפי, רוב הספרות שזוהתה באמצעות שימוש במאגרי Web of Science נמצאה גם תוך שימוש בגוגל סקולר.

אולם, הממצאים הראו חפיפה מתונה/נמוכה בתוצאות כאשר נעשה שימוש במחרוזות חיפוש דומות תוך שימוש ב-Web of Science ובגוגל סקולר (10-67%), ושגוגל סקולר החמיץ ספרות מחקר חשובה בחמישה מתוך ששה חקרי מקרים.

יתרה מזאת, חיפוש כללי בגוגל סקולר לא הצליח למצוא שום ספרות אפורה בחקר מקרה שהיה כרוך בחיפוש ידני באתרי אינטרנט של ארגונים.

אם יש צורך בשימוש בסקירות שיטתיות של ספרות אפורה, המחברים ממליצים שהחיפושים של כותרות המאמרים יתמקדו ב-200 עד 300 התוצאות הראשונות.

המחברים מסכמים שבעוד שגוגל סקולר יכול למצוא ספרות אפורה רבה ומחקרים ידועים ספציפיים, אין להשתמש בו לבדו לצורך חיפושי סקירות שיטתיות. אולם, הוא מהווה תוספת חזקה לשיטות חיפוש מסורתיות אחרות.

המחברים תומכים בשימוש בכלים לצורך תיעוד וקטלוג בשקיפות של תוצאות החיפוש בגוגל סקולר כדי לשמור על רמות גבוהות של שקיפות ועל היכולת להתעדכן.

קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya