התפקידים של ספרות הילדים בכיתות היסוד

Serafini, Frank; Moses, Lindsey. "The Roles of Children's Literature in the Primary Grades", Reading Teacher. Mar2014, Vol. 67 Issue 6, p465-468.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי ממכון מופ"ת

בטור זה, המחברים מתמקדים בתפקידים השונים שמשחקת ספרות הילדים בכיתות הנמוכות ובהוראת ראשית קריאה. מעבר לתמיכה בהתפתחות הקוראים הצעירים כמכשיר לפענוח של שפה כתובה, ספרות הילדים יכולה לטפח הבנה של מבנים נרטיביים ואת התפקיד שדימויים ויזואליים משחקים בסיפור סיפורים, לסייע לפתח יכולות הבנה, הרחבת אוצר המלים, וחשיפת הקוראים הצעירים למושגים ורעיונות חדשים. כדי לתמוך בתפקידים שונים אלה וכדי לסייע למורים להרחיב את מחויבותם לספרות הילדים, המחברים מציעים 10 דרכים, שבהן ניתן לשלב את ספרות הילדים בסדנת ראשית קריאה.

ספרות הילדים כמרחב לדיונים

קריאה בקול ודיון בסיפורים ובטקסטים עם הקוראים הצעירים יוצרת מרחב עבור הקוראים הצעירים לשקול ולדון ברעיונות ובנושאים הטבועים בספרות הילדים. הטקסטים שהמורים מקריאים לתלמידים הצעירים יכולים להיות מתוחכמים יותר מהטקסטים שהתלמידים יכולים לקרוא באופן עצמאי. שימוש בקריאה בקול ובדיונים אינטראקטיביים כפיגום פדגוגי מספק הזדמנויות עבור המורים להציג סוגים חדשים של סיפורים ושל מידע ומאפשר לקוראים הצעירים לשתף ברעיונותיהם וללמוד מאחרים כאשר הם משתפים במחשבותיהם. מרחב קולקטיבי זה יוצר בסיס עבור שיעורי הקריאה השונים בקבוצות קטנות ובאופן אינדיבידואלי ועבור התנסויות המגולמות במהלך סדנת הקריאה.

ספרות הילדים כקטליזטור לבניית קהילה עבור הקוראים

ספרות הילדים יכולה להיות קטליזטור לבניית קהילה של קוראים דרך קריאה בקול של המורים, דיונים אינטראקטיביים וקריאה עצמאית. המורים יכולים לשתף את התלמידים בדיאלוג לגבי הנושאים החשובים העולים מהסיפורים, כגון: בריונות או תלמידים היוצרים שינוי. ללא קשר לנושא, ספרות איכותית ודיונים מסייעים לחשיבה ביקורתית ואינטראקציות משמעותיות הן עם בני כיתתם והן עם הטקסטים. התלמידים גם זקוקים להזדמנויות לטקסטים שנבחרו באופן עצמאי ולהשתתף בדיונים המובלים על ידי התלמידים. מועדוני ספרים, קבוצות ללימוד ספרות, ודיונים לגבי ספרות מהווים הזדמנויות נפלאות לבניית קהילה של קוראים דרך אינטראקציות ושיחות בין התלמידים.

ספרות הילדים כהתנסות עקיפה

קריאה בספרות ילדים מספקת פלטפורמה עבור הילדים להתנסות עם אנשים, מקומות ונסיבות שהם עשויים לחוות בחיים האמיתיים. התנסויות עקיפות אלה מאפשרות לילדים לפתח תחושת אמפתיה כלפי אנשים אחרים ולהבין את חייהם בדרכים משמעותיות יותר. חלק מהספרים הם נרטיבים בדיוניים וחלקם נרטיבים מציאותיים יותר ההופכים את הדמיון ואת ההבדלים על פני גזעים ותרבויות לנראים. מתן הזדמנויות לקוראים הצעירים לקרוא לגבי אנשים ומקומות אחרים מסייע לטפח קבלה וסובלנות.

ספרות הילדים עבור פיתוח סקרנות ודמיון

המטרה המרכזית של חינוך צריכה להיות פיתוח תחושת פליאה שתימשך לאורך כל החיים. ספרי התמונות של הילדים יכולים לסייע לטפח תחושת פליאה וסקרנות בקרב הקוראים הצעירים. קריאה בקול לילדים ומתן אפשרות לדיון במה שהם שומעים במהלך הקריאה בקול מטפחת את הדמיון שלהם ותומכת בהבנתם את הטקסטים ואת העולם שסביבם.

ספרות הילדים כדוגמא למשחק בשפה

קריאת ספרות ילדים בשפה יצירתית מספקת מודל והזמנה למשחק בשפה בקרב הקוראים הצעירים. במשחק בשפה ניתן להיתקל בקפיצה בחבל ועד לחרוזים לתינוקות וחריזת טקסטים לשירים טיפשיים – כולם מקדמים מיומנויות אוריינות חיוניות. קריאת סיפורים בקול בשפה מצחיקה יכולה לעודד תלמידים לחקור דרכים להתנסות בשפה בעל פה ובשפה כתובה. סיוע לאינטראקציה משחקית עם השפה בספרות הילדים מטפח את אהבת הקריאה והבנה עמוקה יותר לאופן שבו השפה עובדת.

ספרות הילדים לצורך פיתוח יכולות נרטיביות

הקוראים הצעירים זקוקים לפתח תחושה לגבי מהו נרטיב כתוב, לגבי הדרכים השונות שבהן הנרטיבים מובנים, והאופן שבו נרטיבים כתובים שונים מסיפורים בעל פה. ניתן להשתמש בספרי תמונות ללא מלים כדי לסייע לפתח אצל הקוראים הצעירים תחושת המשכיות בנרטיב ומגוון של מבני עלילה. ללא הנטל של פענוח טקסט כתוב, קוראים צעירים יכולים להתמקד באירועים של ספרי תמונות ללא מלים ולהבין כיצד נרטיבים אלה מובנים.

ספרות הילדים כטקסטים מנחים לכתיבה

הרחבת הרעיון של קריאה מעבר לנרטיבים המסורתיים מספק הזדמנויות וגישה גדולים יותר לפיתוח מיומנויות כמו כתיבה לתלמידי בית הספר היסודי. בנוסף, שימוש בטקסטים שחוזרים על עצמם יכול לעודד ילדים צעירים להשתמש בטקסטים אלה כמודלים עבור הכתיבה שלהם.

ספרות הילדים לפיתוח תחושה של להיות קורא

לאופן שבו הקוראים מתוארים בספרים עבור הקוראים הצעירים יכול להיות השפעה על מה המשמעות להיות קורא מוצלח וכיצד הקוראים רואים עצמם בתפקיד זה. האתגרים של ללמוד לקרוא מודגשים כדי לסייע לקוראים הצעירים להתמודד עם המורכבות של תהליך זה. קריאת ספרים לגבי איך להיות קורא ותהליך הקריאה מאפשרת לתלמידים לשתף את הדאגות ואת ההצלחות שלהם בסביבה חופשית מסיכונים יחסית.

ספרות הילדים כדרך להכיר את העולם

ספרות הילדים מספקת חלון שדרכו הקוראים הצעירים יכולים לחקור את העולם. טקסטים אינפורמטיביים המציתים סקרנות, מעודדים המשך קריאה ומחקר, ועונים על רבות מהשאלות שהתלמידים מציבים. בנוסף, לטקסטים האינפורמטיביים, התלמידים יכולים להכיר את העולם על ידי קריאה לגבי התנסויות אנושיות דרך ספרות בדיונית היסטורית. גם ספרי התמונות מספקים הזדמנות לדון לא רק באירועים היסטוריים, אלא גם בהיבטים רגשיים של סיפורים אלה.

ספרות הילדים כדרך לפיתוח יכולות קריאה

קריאה בקול של ספרות הילדים מאפשרת הזדמנויות לעצב וליצור פיגום לפיתוח יכולות הקריאה של הקוראים הצעירים. המורים יכולים להדגים קריאה מיומנת דרך חשיבה בקול רם המאפשרת להשתמש באסטרטגיות של שאילת שאלות והבנת המשמעות במהלך הקריאה. עם ספרות ילדים איכותית, קריאת הטקסטים בקול ודיון באופן שבו הקוראים מבנים את המשמעות צריכים לכלול אסטרטגיות שבהן הקוראים ואנשים בעלי חשיבה ביקורתית יוכלו להשתמש.

ניתן להשתמש בספרות הילדים בדרכים רבות יותר מאשר כמשאב להוראת מיומנויות פענוח. כחלון לעולם וכמראה להתנסויות שלנו, לספרות הילדים יש הרבה מה להציע למורה. כמורים החוקרים את העולם של ספרות הילדים, הם מפתחים קשרים עמוקים יותר ומשמעותיים יותר לטקסטים הללו ולומדים דרכים חדשות לשלב אותם בסדנאות הקריאה שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya