התפיסות של תלמידים ושל מורים בבית הספר היסודי את השימוש בלוח ממוחשב חכם (Interactive Whiteboards) בהוראת אנגלית

מאת: J.Y. Yang

Yang, J.Y. & Teng, Y.W. (2014). Perceptions of Elementary School Teachers and Students Using Interactive Whiteboards in English Teaching and Learning. Journal of Interactive Learning Research, 25(1), 125-154.


המטרה של מחקר זה הייתה לבחון את התפיסות של תלמידים ושל מורים בבית הספר היסודי לגבי שימוש בלוח ממוחשב (Interactive Whiteboards) בהוראת אנגלית.

ששה מורים לאנגלית מבית ספר ציבורי ו-614 תלמידים בכיתות ה ו-ו' מ- Yangmei Township, שבמחוז Taoyuan בצפון טייוואן השתתפו במחקר, שכלל מערך מחקר בשיטות מעורבות.

לצורך המחקר האיכותני, ששת המורים לאנגלית רואיינו במשך 30 דקות בכל פעם במשך שלוש פעמים ונשאלו לגבי תפיסותיהם את השימוש בלוח ממוחשב חכם שהתמקד באפקטיביות של יישום, בשינוי פדגוגיה, ביצירת אינטראקציה בכיתה ובהישגיות ובשיתוף של התלמידים;
לצורך שיטת המחקר הכמותית, ניתן למשתתפים שאלון הנוגע לדיעותיהם לגבי השימוש בלוח ממוחשב חכם.


תוצאות המחקר ציינו ש:

(1) השליטה של המורה במיומנויות הטכניות של הלוח הממוחשב החכם ובידע המקצועי לגבי השגת יעדי ההוראה קבעו את השימוש האפקטיבי בלוח הממוחשב החכם.

(2) משאבי ההוראה והלמידה העשירים והמגוונים שסופקו על ידי הלוח הממוחשב החכם הובילו לשינויים ברורים בפדגוגיה,

(3) האינטראקציה בין התלמידים והמורים גדלה דרך השימוש בלוח ממוחשב חכם בפעילויות בכיתה,

(4) ולתלמידים היו עמדות חיוביות לגבי הלוח הממוחשב החכם שהגביר את מעורבותם ואת הריכוז שלהם בכיתה,

(5) יתר על כן, התלמידים נמשכו למשחקים הקשורים ללמידת אנגלית שסופקו על ידי הלוח,

(6) אולם היו גם תפיסות שליליות בקרב המורים והתלמידים לגבי השימוש בלוח הממוחשב "החכם" שנגעו להפרעות  של בעיות טכניות במהלך השיעור ולזמן גישה מוגבל ללוח הממוחשב החכם עבור התלמידים.


קישור לתקציר המאמר באנגלית


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני כותבת סמנריון בנושא למידה בשילוב לו"א ומעונינת במאמר המלא.היכן אפשר להשיג אותו?בנוסף, אשמח למחקרים אמפיריים נוספים בנושא תפיסת המורה את שימוש הלו"א בכיתה לחיוב ולשלילה.

    פורסמה ב 14/12/2014 ע״י תמרה אלון
    מה דעתך?
yyya