התפיסות של פרחי הוראה לגבי שימוש במחשבים ניידים ובטלפונים ניידים בחינוך ככלי למידה ניידים

Sad, S. N. and Goktas, O. (2014), Preservice teachers' perceptions about using mobile phones and laptops in education as mobile learning tools. British Journal of Educational Technology, 45: 606–618.

מטרתו של מחקר זה הייתה לחקור את התפיסות של פרחי הוראה לגבי שימוש במחשבים ניידים ובטלפונים ניידים בחינוך ככלי למידה ניידים.

1087 פרחי הוראה השתתפו במחקר.

התוצאות מציינות שפרחי ההוראה תפסו את המחשבים הניידים כחזקים יותר באופן פוטנציאלי מאשר הטלפונים הניידים ככלי למידה ניידים.

באופן כללי, העמדות כלפי שימוש במחשבים ניידים בחינוך לא היו חיוביות מאוד אבל היו חיוביות יותר באופן ניכר מאשר כלפי הטלפונים הניידים.

נמצא גם שמשתנים כגון: מחלקה/תכנית, כיתה, מגדר ובעלות על מחשב נייד הם משתנים נייטרליים בגרימת הבדל ניכר בהשקפות של פרחי ההוראה.

התוצאות מרמזות על צורך דחוף להגביר את המודעות בקרב פרחי ההוראה שהשתתפו במחקר כלפי המושג של למידה ניידת, בייחוד כלפי למידה ניידת באמצעות טלפונים ניידים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

טכנולוגיות ניידות בתקשוב חינוכי – תמונת מצב - ינואר 2012

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya