התפיסה של (Virtual Learning Commons (VLCׁ

התפיסה של (Virtual Learning Commons (VLC שהונהגה באוניברסיטת מניטובה בקנדה מייצגת תפיסה חדשנית של סביבה מתוקשבת הקשורה ללמידה משולבת של סטודנטים. ה-VLC היא קהילה שיתופית חדשנית של סטודנטים החוצה גבולות של תכנים אקדמאיים מוגדרים או קורסים מתוקשבים מסוימים. הסטודנטים החברים בקהילת ה-VLC יכולים לפגוש בקהילת ה-VLC סטודנטים עמיתים עפ"י תחומי עניין או לפגוש מנחים או מרצים עפ"י תחומי עניין אחרים. הרעיון המרכזי היה לפתח אתר אינטרנט המכיר בכך שההתפתחות האישית של הסטודנט אינה צריכה להיות מנותקת מההתפתחות האקדמית שלו. כלומר, למידה בלתי פורמאלית היא מרכיב מהותי בהתפתחות האקדמאית של הסטודנטים. במערכת ה-VLC יכולים הסטודנטים לנווט באופן חופשי ודינאמי בין חומרים אקדמאיים מצד אחד ובין רשימת תחומי עניין, יומני מטלות של סטודנטים אחרים וכדומה. האתר החדש של ה-VLC פותח בהשראה של תפיסות ה- WEB 2.0 בחינוך. על סימנים ראשונים של ההצלחה בתפיסה החדשנית מדווח לאחרונה ג'ורג סימנס בבלוג הנודע שלו.

למידע נוסף...

מבט מהיר על אתר VLC

https://www.umanitoba.ca/virtuallearningcommons/

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya