התפיסה של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי את הצרכים המקצועיים שלהם

Atara Shriki and Dorit Patkin. "Elementary School Mathematics Teachers' Perception of Their Professional Needs"


מטרתו של מחקר זה הייתה לזהות את הצרכים המקצועיים של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי.

85 מורים בבית ספר יסודי ענו על שאלון, שכלל הצהרות הקשורות לצרכים המקצועיים עבור הוראת המתמטיקה.

לאחר מכן, המורים רואיינו והתבקשו לפרט לגבי צרכים אלה ולקשר אותם לתועלות שהפיקו מהשתתפותם בעבר בתכניות של הכשרה מקצועית.

הנתונים האיכותניים והכמותיים נותחו עם התייחסות למשתנים הבאים: ניסיון ההוראה של המורים; סוג ההשכלה הפורמלית; קבוצת הגיל של התלמידים שהמורים מלמדים.

התוצאות ציינו שהמורים התייחסו בעיקר לקשיים שלהם בהתמודדות עם כיתות רב-גוניות מבחינה מתמטית, כמו גם לידע הבלתי מספיק שלהם לגבי חומרי הלמידה המתאימים וכיצד להתאים את חומרי הלמידה הללו ליכולות השונות של התלמידים.


הם גם הביעו את הצורך להיות מסוגלים להתמודד עם ההיבטים הרגשיים של למידת מתמטיקה – הנעת התלמידים ללמוד מתמטיקה, הפחתת הפחדים ממתמטיקה, ועוד.

אף על פי שלרוב המורים למתמטיקה יש רקע מתמטי בלתי מספיק, הם לא תפסו את הצורך לחזק את הידע המתמטי שלהם או את הצורך לרכוש ידע לגבי תיאוריות חינוכיות רלוונטיות כצורך מרכזי להתפתחות המקצועית שלהם.

בנוסף, שליש בלבד מהמשתתפים במחקר נכחו בתכניות חינוכיות הקשורות להוראת מתמטיקה; רובם האמינו שלתכניות אלה אין השפעה אמיתית על ההוראה שלהם.

באופן בלתי צפוי, המחברות לא מצאו קורלציות מובהקות בין הצרכים של המורים לבין המשתנים שהוזכרו לעיל.


קישור לתקציר באנגלית מתוך חוברת הכנס השישי בהכשרת מורים

ראה גם:

הבדלי תפיסות של מורים למתמטיקה לגבי צרכי התפתחותם המקצועית

כיצד מורים תופשים את המשמעות של התפתחות מקצועית?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya