התערבות טכנולוגית לקידום יכולת מרחבית בקרב ילדי גן

בראינין, ע', עדן, ס' ושמיר ע' (2018). התערבות טכנולוגית לקידום יכולת מרחבית בקרב ילדי גן. ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עשת-אלקלעי ואחרים (עורכים), עמ' 194-185, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

 

רקע:

יכולת מרחבית בגיל הרך מנבאת הישגים בקריאה, בחשבון, במדע ובטכנולוגיה ולכן מהווה נדבך ידע חשוב לקראת הכניסה לבית הספר. לפיכך, קיים צורך במציאת דרכי התערבות לקידום יכולת מרחבית בין ילדי גן צעירים.

רובוט הדבורה:

רובוט הדבורה, Bee-Bot, שייך לקבוצה של רובוטים הנקראים "צעצועים הניתנים לתכנות", ומיועד לילדים צעירים בגילאי 7-4. הוא משמש כאמצעי פשוט בעל פוטנציאל לקידום למידה בקרב ילדים בגיל הרך. המדובר ברובוט דמוי דבורה, שניתן לתכנות של עד 40 צעדים קדימה בעזרת מספר כפתורים וחיצים: קדימה, אחורה, סיבוב 90 מעלות שמאלה, סיבוב 90 מעלות ימינה, השהה, מחק, התחל. לאחר התכנות מתקבל משוב אישור מהרובוט בצלילים ובהבהוב אורות.

מטרת המחקר:

לבחון את יעילותה של התערבות טכנולוגית המשלבת רובוט דבורה בשיפור הישגים במבחני יכולת מרחבית (זיכרון חזותי ויחסים במרחב).

מתודה:

במחקר זה השתתפו 84 ילדי גן בגילאי 7-5. המשתתפים חולקו באופן רנדומלי לשלוש קבוצות: התערבות עם רובוט, התערבות מסורתית וקבוצת ביקורת שהשתתפה בפעילות הגן השגרתית.

ממצאים:

השיפור הגדול ביותר חל ביחסים במרחב בקרב הילדים מקבוצת הרובוט בהשוואה לילדים בקבוצת ההתערבות המסורתית וקבוצת הביקורת. נמצא שיפור מובהק בעקבות התערבות הרובוט ביחסים במרחב. כמו כן נמצאה מגמת שיפור במטלת הזיכרון החזותי אך תוצאה זו אינה מובהקת. ממצאים אלו תומכים במחקרים קודמים לפיהם שילוב טכנולוגיה בהתערבות חינוכית מסייעת ללמידה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

מעבר לפוקימון: מציאות רבודה היא כלי עבודה בעיצוב למידה אוניברסלי

בחינת היחסים בין העדפות משחקים דיגיטליים וכישורי חשיבה חישובית

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya