התנסות סטודנטים להוראה בפדגוגיה מקוונת : חקר מקרה בקנדה

.Duncan, Heather E.Barnett, John , Experiencing Online Pedagogy: A Canadian Case Study, Teaching Education, v21 n3 p247-262 Sep 2010
 
המאמר מתאר חקר מקרה של התנסות סטודנטים להוראה בקנדה בהוראה מקוונת. המטרה הייתה לאפשר לסטודנטים להוראה להתמקד ביצירה מקוונת, כלומר , בהפקת פרויקטים מתוקשבים בהם יוכלו לייצג את הידע הפדגוגי שצברו בלימודיהם. גישה זו נמצאה מועילה ומושכלת יותר מאשר הגישה הקודמת של דיונים מקוונים בפורומים מתוקשבים. ההתנסות הפעילה של הסטודנטים להוראה בפרויקטים מתוקשבים להוראה ולמידה יצרה מעורבות גבוהה יותר מאשר הגישות הקודמות של דיונים מקוונים. ההתנסות של הסטודנטים ביישומים מקוונים שונים העניקה להם ניסיון  וביטחון בהתמודדות עם הכנת והפקת שיעורים מתוקשבים לתלמידים בהשוואה לגישות הפאסיביות הקודמות.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya