התנסות במחקר תלת-שנתי לגבי הפיתוח של מיומנויות חשיבה ביקורתית בכיתות תיכון הפוכות עם תמיכה פדגוגית וטכנולוגית

Kong, Siu Cheung. "An experience of a three-year study on the development of critical thinking skills in flipped secondary classrooms with pedagogical and technological support", Computers & Education. Nov2015, Vol. 89, p16-31.

המטרה של מחקר זה הייתה ניסיון לחקור את התוצאה של השגת חשיבה ביקורתית של לומדים כאשר הפיתוח שלה מוחדר לתוך הוראת נושא לימודי עם תמיכה פדגוגית וטכנולוגית.

סך כולל של 124 תלמידי חטיבת ביניים השתתפו בהוראה ניסיונית תלת-שנתית של בנושא "לימודים הומניים משולבים".

אסטרטגיית הכיתה ההפוכה יושמה כדי לשלב את הלומדים בהכנה ללמידה מקוונת לפני השיעור, דיון קבוצתי כיתתי בתוך כיתה דיגיטלית ולמידה מורחבת לאחר השיעור תוך שימוש בפלטפורמה של למידה חברתית.

מבחני החשיבה הביקורתית מצאו שלתלמידים היו ביצועים טובים במשימות של זיהוי ההיפותזה, אינדוקציה ודדוקציה; ומספר הישגים במשימות של הסבר והערכה. נמצא שהתלמידים היו זקוקים לזמן רב יותר כדי לפתח יכולות של דדוקציה, מתן הסברים והערכה.

הראיונות המובנים למחצה מצאו כי המורים והתלמידים העריכו את הדרך הפדגוגית של מתן הדרכה עבור שיתוף קבוצתי של תלמידים לצורך קידום פיתוחם של מיומנויות חשיבה ביקורתית.

נידונות שלוש השלכות המיועדות לשפוך אור על החדרת פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית לתהליך של למידת ידע בתחום מסוים, פריסה של פדגוגיה מתאימה שתניע את הלומדים להיות מעורבים בתהליך הלמידה, והשימוש בטכנולוגיה מתאימה כדי לסייע לתהליך הלמידה בתוך הכיתה ומחוצה לה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

המדריך השלם לכיתה ההפוכה

הערכת מיומנויות חשיבה ביקורתית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya