התנסות בלמידה המְתַוֶוכֶת

באתר זה ניתן למצוא היבטים תיאורטיים עיוניים של תיאורית הלמידה המְתַוֶוכֶת (Mediated Learning Experience, MLE) מנוסחת ע"י ויגוצקי (1978), פוירשטיין  (1979) ואחרים.

התיאוריה והשיטות המעשיות יסודן בתפיסה אופטימית בדבר יכולתו של הפרט להשתנות באופן משמעותי (הגישה האקטיבית -  משנה). למידה מְתַוֶוכֶת עוסקת באינטראקציה בין אדם לסביבתו החברתית תרבותית.

בעבודתו הקלינית והעיונית בודד פרופ' פוירשטיין 12 קריטריונים, שבאמצעותם ניתן להגדיר את האינטראקציה כאינטראקציה מְתַוֶוכֶת. פירוט קריטריונים אלו מופיע באתר.

כמו כן, מוצגות הצעות ליישום, כפי שפותחו ע"י ד"ר קאופמן רות ופרופ' קליין פנינה.

האתר פותח ועוצב על ידי נטע פרס רפאל במסגרת קורס סמינריון: פיתוח אתר לימודים בסביבה עתירת טכנולוגיה, מכללת "אורנים", 2003, בהנחייתם המקצועית של תמי ליבנה ושבי כרמי.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האתר איננו נפתח משום מה.נא עזרתכם.תודה

    פורסמה ב 19/01/2009 ע״י אילן יוכי
    מה דעתך?
yyya