התנהגות ניהול שגיאות בכיתות: תגובות מורים לשגיאות תלמידים

מאת: Maria Tulis

Tulis, Maria. Error Management Behavior in Classrooms Error Management Behavior in Classrooms: Teachers' Responses to Student Mistakes , Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, v33 Jul 2013, p56-68.


עשיית שגיאות והתגברות על כשלון הינם מרכיבים טבעיים של תהליכי למידה אצל כל התלמידים, מעט מאד מחקרים התמקדו בסוגיה, איך מורים טפלו בשגיאות במסגרות כיתתיות בפועל.

נערכה אנליזה של התנהגות ודרך ניהול שגיאות על ידי מורים על בסיס נתונים שהתקבלו מתצפיות סיסטמטיות ישירות (Study 1), בסרטי וידאו (Study 2) ודיווחים עצמיים של הלומדים. במחקר (Study 3) נחקרו אסוציאציות בין גישות לומדים ומרצים לנושא השגיאות והרושם שהשאירו על תחום הרגשות הספציפיים של התלמידים.

ביחד, המחקרים המוצגים, תורמים להבנת התגובה ההדדית שבין שגיאות בשגרת ההוראה היומיומית לבין אמונת הלומדים על למידה משגיאות. הממצאים מדגישים את הרלוונטיות של איך התלמידים קולטים ותופסים את יחס המורים שלהם לשגיאות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya