התנהגות אתית של חוקרים ואתיקה במחקרי מורים

מקור: שבילי מחקר – רשות המחקר הבין-מכללתית, איגרת מס' 13, הוצאת מכון מופ"ת, עמ' 16-12

אגודות שונות למחקר חינוכי מפתחות קודים אתיים ומקיימות פעילויות מתמשכות לדיון בקודים האלה (AERA, BERA, AARE). לדעת קוזמינסקי, סוגיות אתיות במחקר אינן רק נושאים שחובה לנקוט בהם משנה זהירות, אלא הן גם מדגימות את ערכי המחנכים והחוקרים, ערכים שאינם מנותקים מההקשר שבו הם פועלים. מכאן גם החשיבות של דיון פתוח ומתמשך בסוגיות באתיות העולות במחקרי חינוך.

בעבודה של מכון קרנגי לקידום ההוראה בקליפורניה שפורסמה ב-2002 הוזמנו 7 אנשי סגל המכון לכתוב תיאורי מקרה על סוגיות אתיות בהן נתקלו במהלך עבודתם המחקרית.סגנית נשיא המכון פט הצ'ינגס (Hutchings, 2002)* שעמדה בראש המחקר מציינת שלוש סוגיות מרכזיות שעלו ממחקרי המורים על הוראתם:

1. שימוש מחקרי בחומרי למידה ובעבודות של תלמידים – מהו הגבול בין המידע הציבורי על דרכי הוראה ובין המידע הפרטי על תוצרי התלמידים? איך, מתי ובאילו תנאים על המורה-החוקר לבקש את ההסכמה של התלמידים-הנחקרים?האם התלמידים צריכים להיחשב שותפים למחקר בתור יוצרי הידע שלו או להישאר בגדר נחקרים שרק הביעו את הסכמתם להיחקר?

2. בחירת המתודולוגיה המחקרית – גם כאן עולה שאלת המתח בין תפקיד המורה לבין תפקיד החוקר. היישום העיקרון של מרקיי – הכיתה היא קודם כל כיתה ורק אחר כך מעבדת מחקר – חוקרי הוראה ולמידה עשויים לעתים למצוא קושי, שהרי אינם תמיד יודעים אילו שינויים במבנה השיעור או תוכנו עשויים להניב תוצאות חינוכיות יותר ולמזער את הנזק.

3. האתיקה של העיסוק באי-הצלחה של תלמידים – במחקר שמטרתו השבחת ההוראה עשויים לעלות גם ממצאים שליליים או מביכים הנוגעים לתוצרי תלמידים ולהישגיהם בעקבות ההוראה החדשנית. כמו כן עשויות להופיע סוגיות פוליטיות: האם המחקר המדגים היעדר הצלחה בהוראה אינו מוסיף נשק בידי אלו החוזרים ומתלוננים על טיב ההוראה של המורים ושל הכשרתם להוראה?

בקמפוסים שונים בארה"ב נוצרו מסגרות לאנשי סגל החוקרים את ההוראה שלהם. למסגרות אלו תפקיד משולש:

א. הן משמשות מסגרות דיון בסוגיות אתיות העולות במחקרים של אנשי הסגל

ב. אנשי הסגל משמשים כיועצים-עמיתים במגוון נושאי מחקר, כולל סוגיות אתיות

ג. מסגרות אלו יוצרות מנהיגות פעילה המשפיעה על מדיניות התקנות האתיות הקשורות במחקר על הוראה ולמידה

 

* Hutchings, P.A.(2002). Ethics of inquiry: Issues in the scholarship of teaching and learning. Melno Park, CA: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya