התנגשות של התרבות הדיגיטלית: החינוך ה"מסיבי" בלמידה מקוונת ותרבות ה-MOOC הדיגיטלית

מאת: Jeremy Knox

Jeremy Knox . "Digital culture clash: “massive” education in the E-learning and Digital Cultures MOOC," Distance Education, Volume 35, Issue 1, 2014

מאמר זה מנתח דוגמאות ספציפיות של השתתפות מאסיבית שנבעה מהתרבות הדיגיטלית והלמידה המקוונת באמצעות קורס MOOC מאוניברסיטת אדינבורו בשותפות עם קורסרה (Coursera).

המאמר משתמש בתוכן שנוצר על ידי הסטודנטים, בסטטיסטיקות של המשתמשים, ובנתוני סקר כדי לבחון את ההשלכות ואת ההתנסויות של השתתפות בפעילות חינוכית הכוללת עשרות אלפים של משתתפים.

פעילות זו מוצגת כדי לשקף את הגישה הקונסטרוקטיבית או את גישת ההנחייה (instructionist) לפדגוגיה.

אולם, עמדות אלה מוצעות כדי להתנגד למספר משתתפים גדול.

ההערות המסכמות מציעות שיש להסתכל בעתיד על קורס ה-MOOC מעבר לאינדיבידואליזם ולאינטרס העצמי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?