התנאים לשימוש מוצלח בתוצאות המחקר על המורים: רפלקציות לגבי חדשנות מסוימת בצרפת

מאת: Olivier Rey

Rey, Olivier; Gaussel, Marie. The conditions for the successful use of research results by teachers: reflections on some innovations in France. European Journal of Teacher Education , Dec2016, Vol. 39 Issue 5, p577-587.

למרות טענות רבות לגבי הצורך במחקר כדי לשפר את פרקטיקות ההוראה והלמידה, קישורים בין הוראה לבין מחקר עדיין חלשים. לכן, המחברים טוענים שיש להתמודד עם הנושא של קישור בין הפרקטיקה לבין המחקר בדרך שונה מאשר בעבר. מחקר לגבי הידע בחינוך צריך להתייחס למנהלי בית הספר ולמורים לפני שהוא מופץ, כדי שהוא יעוצב בהתאם למורכבות של הפרקטיקה החינוכית.

המחברים מתארים את התיאוריה שלהם עם מספר התנסויות ממכון החינוך הצרפתי, כולל הארגון של טווח ועידות הקונצנזוס כדי לחבר בצורה טובה יותר בין תוצאות המחקר, לבין הפרקטיקות והמדיניות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya