התמקצעות מורים במתמטיקה בביה"ס היסודיים – נתוני 2009

משרד החינוך מפרסם את נתוני סיום תכנית ההתמקצעות למורים במתמטיקה בביה"ס היסודי לשנת 2009 (תשס"ט). תכנית ההתמקצעות החלה לפעול בשנת הלימודים תשס"ב, ונועדה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם של מורים כוללים בבתי הספר היסודיים בהוראת המתמטיקה ובכך להביא לקידום ההישגים הלימודיים של תלמידי מערכת החינוך.  בשנת הלימודים הקודמת החל משרד החינוך לפעול לגיבוש מודל הכשרה חדש המורכב מ- 6 ערוצי הכשרה ייחודיים. משרד החינוך יחל בהטמעת מודל ההכשרה החדש כבר בשנת הלימודים הנוכחית בקרב מורי בתי הספר היסודי, רכזים ומובילים בתחום.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  היכן אפשר עדיין להתמקצע?

  פורסמה ב 19/08/2013 ע״י פרח אסייג

  אפשר לחסור אלי בבקשה על מספר פל.0526333078

  פורסמה ב 17/09/2018 ע״י ווירוד אליאס
  מה דעתך?
yyya