התמחות מתוקשבת לעומת התמחות פנים אל פנים בשלב הכניסה להוראה

המר-בודנרו, ד' (2018). התמחות מתוקשבת לעומת התמחות פנים אל פנים בשלב הכניסה להוראה. דפים, 183-161

התמחות בהוראה (סטאז') היא שלב מרכזי במעבר מההכשרה האקדמית לקליטה בפועל של מורים חדשים בבית הספר. ההתמחות כוללת הוראה בבית ספר המלווה בחונכות של מורה ותיק וסדנת ליווי וחניכה הנערכת במוסדות ההכשרה. התמחות בהורה קיימת במדינות רבות בעולם כשלב האמצעי בתהליך ההתפתחות המקצועית של המורה, לאחר ההכשרה ולפני ההתמקצעות: זהו שלב מורכב, הן מקצועית הן רגשית. סדנאות ההתמחות במוסדות ההכשרה להוראה הן מקום המאפשר לשתף בהתלבטויות, לשאול שאלות ולקבל תמיכה מקצועית. מרביתן נערכות במתכונת המסורתית של מפגשים פנים אל פנים, אך בשנים האחרונות מוצרו דגמים חדשים של התמחות מתוקשבת.

מאמר זה משווה בין התמחות מתוקשבת לבין התמחות פנים אל פנים, ומטרתו היא לבחון את עמדותיהם של מתמחים בהוראה באשר לתרומה שהם מפיקים מהסדנה. במחקר חולקו שאלונים ל-251 מתמחים ונמצא כי קיים קשר בין סוג הסדנה לסוג התרומה למתמחים (רגשית, פדגוגית, פרקטית). כך למשל, המתמחים שהשתתפו בסדנה המתוקשבת ראו בהקניית הידע הצבור את המטרה העיקרית של הסדנה ואת תפקידו העיקרי של המנחה; המתמחים שהשתתפו בסדנה המתנהלת פנים אל פנים ראו בתמיכה ובהעצמה האישית את מטרתה העיקרית של הסדנה ואת תפקידו העיקרי של המנחה (המנחה כמנטור).

לאתר כתב העת

לקריאה נוספת

סביבת הוראה מתוקשבת מלאה לאימון סטודנטים להוראה בתקופת ההתמחות

קריטריונים של הערכה – טקסט סמוי בדוחות שנכתבו במסגרת סדנה מתוקשבת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya