התמחויות חדשניות בהכשרת מורים : תואר שני באוריינות חזותית בחינוך


מכללת סמינר הקיבוצים מציעה מסלול ייחודי ומרתק להתמחות באמצעים חזותיים ופיתוחם.
תכנית הלימודים מיועדת לאנשי מקצוע המעוניינים ברכישת מיומנויות לקידום רמת השימוש באמצעים חזותיים ופיתוחם, הן בסביבות ההוראה שלהם והן בסביבות ההוראה של המוסד החינוכי בו הם פועלים. במהלך הלימודים רוכשים הסטודנטים ידע תיאורטי ותובנות ביחס להיבטי השפה החזותית ומפתחים רגישות חזותית ויכולת לעשות שימוש מושכל וביקורתי בשפה זו למטרות חינוך והוראה. כמו כן, במהלך הלימודים מעמיקים הסטודנטים את היכרותם עם אפשרויות השימוש באמצעי המחשה ובעזרים חזותיים לצורכי הוראה - למידה בתחומי היצירה החזותית, משכללים מיומנויות התנסות בשימוש בהם ומתנסים ביצירה חזותית הנשענת על מחקר.

ראש ומרכזת התכנית: ד"ר מלכה בן-פשט ( ד"ר בן-פשט הנה אחת המומחיות המובילות בארץ לנושאים חזותיים ולאמנויות ).

במסגרת הלימודים משתלבים הסטודנטים בשלוש חטיבות לימוד:

חטיבה א' - לימודים כלליים בחינוך ובפיתוח ההוראה - למידה – חטיבה הכוללת קורסים העוסקים בסוגיות עדכניות בשיטות מחקר מתקדמות, בעיצוב סביבות למידה ובגישות הוראה/למידה בעלי היבטים ביקורתיים וכיוונים אלטרנטיביים (רב-תרבותיות, חינוך בקהילה, חינוך סביבתי).

חטיבה ב' - לימודים תיאורטיים ומתודולוגיים באוריינות חזותית – חטיבה הכוללת קורסים הבוחנים היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים של אוריינות חזותית כגון: אופני קליטה, הקבלה לשפה לשונית, סוגיות של יצירה, המחשה וביטוי באמצעות תקשורת חזותית, קולנוע, אדריכלות, סביבה, תרבות דיגיטאלית, תרבות עממית.

חטיבה ג' - לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית – חטיבה הכוללת קורסים המתמקדים בהיבטים פדגוגיים, חווייתיים, אתיים וערכיים המעגנים את האוריינות החזותית בחינוך.

לימודים במסלול לימודי תואר שני באוריינות חזותית בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים כוללים לימודים תיאורטיים, התנסויות מעשיות, מחקרים יישומיים בהוראה וביצירה חזותית, סדנאות תמיכה לפרוייקט הגמר, פרויקט גמר, סמינר מחלקתי בן שמונה מפגשים ועוד. לימודי תואר שני באוריינות חזותית בחינוך אורכים כשנתיים, בתום הלימודים בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה במגוון משרות כגון: יועצי הוראה, מרכזי המקצועות החזותיים ועוד.
קישור 1

קישור 2


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מתעניינת בדרישות ללימודי תואר שני באוריינות חזותית בחינוך,ימים ושעות לימוד

    פורסמה ב 03/09/2011 ע״י מירי נאור
    מה דעתך?
yyya