התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך בישראל – דוח מיום עיון 2013

בהזמנת משרד החינוך הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדת מומחים העוסקת באתגרים הנובעים מהתמודדות עם שונות בין תלמידים במערכת החינוך. הוועדה, בראשותו של פרופ׳ אברהם הרכבי ממכון ויצמן, הוקמה בשנת 2012 . תפקידה לסייע למקבלי החלטות במשרד החינוך לחשוב על אופני הלמידה וארגונם בכיתה ובבית הספר על מנת שמרב התלמידים יפיקו את מרב התועלת מלימודיהם.

בדוח זה מובאים סיכומי ההרצאות והדיונים מיום העיון בנושא ״התמודדות עם שונויות בין תלמידים במערכת החינוך״ שהתקיים בשבט תשע״ג- ינואר 2013 - ביזמת הוועדה ״מערכת חינוך לכול – ולכל אחד״. יום העיון הפגיש בין אנשי אקדמיה ומחקר לבין אנשים מה״שטח״ ומקבלי החלטות במשרד החינוך, כדי להציג מגוון רחב של שונויות בין תלמידים ודרכים להתמודד עם האתגרים ששונויות אלו מזמנות לכל המעורבים ובעלי העניין במערכת.

השימוש במושג שאינו תקין מבחינה לשונית – ״שונויות״ – איננו מקרי. הוא בא להדגיש את מחויבותה של הוועדה לרעיון ששונות בין תלמידים היא מרובה ונפרסת על פני תחומים מגוונים, החל במגדר, דרך תרבות, לאום ומעמד חברתי־כלכלי, וכלה בסגנונות למידה ובהעדפות אישיות של כל לומדת ולומד. מושביו השונים של יום העיון הורכבו בהתאם לרצון לשקף את ה״אני מאמין״ הזה של חברי הוועדה, ועסקו בשונויות בין תלמידים בפריזמות מגוונות, מנקודות מבט רחבות מאוד )כגון אי־שוויון כלכלי והשפעתו על הישגים בלימודים; הצורך לקבוע מדיניות, ועוד( ועד לנקודות מבט המתרכזות בפרט ובחוויית הלימוד או ההוראה בכיתה.

עורכים: נעמי מנדל-לוי

קישור ישיר להורדת הדו"ח המלא

תיעוד ההרצאות בוידאו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya