התמודדות עם עומס קוגניטיבי בקורסים מתוקשבים: חומרי למידה מקוונים מול חומרי למידה מודפסים

מקור:
 
. Chang S. & Ley, K. (2006) A Learning Strategy to Compensate for Cognitive Overload in Online Learning: Learner Use of Printed Online Materials.Journal of Interactive Online Learning Volume 5, Number 1,

אחת הטענות המועלות כלפי למידה מתוקשבת בקורסים מקוונים נוגעת לעומס קוגניטיבי על הסטודנטים הנדרשים להתמודד עם קריאת יותר מאמרים ומטלות באתר הקורס המקוון. חלק מהעומס הקוגניטיבי נובע מדרכי ארגון התכנים באתר וחלק מכמות המאמרים וחומרי הלמידה שעל הסטודנט לקרוא באתר. שאלת המחקר הייתה האם הדפסה של חומרי הלמידה על ידי הסטודנטים מפחיתה את העומס הקוגניטיבי שלהם באתר הקורס? במחקר השתתפו 35 סטודנטים לתואר שני שלמדו בקורסים מתוקשבים מלאים וחלקיים. כלי המחקר היו שאלונים למילוי עצמי. ממצאי המחקר מלמדים כי קריאה מודפסת יש בה כדי להפחית את העומס הקוגניטיבי על סטודנטים הלומדים בקורס מתוקשב, בעיקר סטודנטים מבוגרים יותר. נמצא כי הסטודנטים שהדפיסו יותר חומרי למידה ומאמרים היו לומדים שהיו להם יותר קשיי קריאה מקוונת מלומדים מתוקשבים אחרים וכי ההדפסה של החומרים יש בה כדי להקל עליהם בהתמודדות באתר הקורס המקוון. לכן, ממליץ המחקר על מתן אפשרות רבה יותר מבעוד מועד להדפיס חומרי למידה לסטודנטים על מנת להקל על עומס הקריאה וההתמצאות שלהם באתר הקורס. עם זאת, ממצאי המחקר לא מצאו קשר בין כמות ההדפסות שביצעו הסטודנטים והישגי הלמידה שלהם בקורס. סטודנטים שהדפיסו יותר מאמרים וחומרי למידה שהורדו מהאתר הקורס לא הצליחו יותר בהשוואה לסטודנטים שלמדו וקראו באופן מקוון באתר. כלומר, קריאה מתדפיסים היא טכניקה אישית להתמודדות עם עומס קריאה אך אינה מבטיחה בהכרח יכולת קוגניטיבית משופרת יותר של הבנה וניתוח.
למחקר המלא
 
 
 ראה גם:
 
 
רשימה ביבליוגראפית מלאה של מחקרים חשובים שנערכו על בעיות עומס קוגניטיבי בלמידה מתוקשבת:
 
stephen K. Reed‌. (2006) Cognitive Architectures for Multimedia Learning. Educational Psychologist 41:2, 87-98
Online publication date: 1-Jun-2006.
Abstract | Printable PDF (453 KB) | PDF with links (252 KB) 
Paul Ayres‌. (2006) Impact of reducing intrinsic cognitive load on learning in a mathematical domain. Applied Cognitive Psychology 20:3, 287
CrossRef
Jeroen J. G. van Merriënboer, Liesbeth Kester, Fred Paas‌. (2006) Teaching complex rather than simple tasks: balancing intrinsic and germane load to enhance transfer of learning. Applied Cognitive Psychology 20:3, 343
CrossRef
David H. Jonassen, Woei Hung‌. (2006) Learning to Troubleshoot: A New Theory-Based Design Architecture. Educational Psychology Review 18:1, 77
CrossRef
Pascal W. M. Gerven, Fred Paas, Huib K. Tabbers‌. (2006) Cognitive Aging and Computer-Based Instructional Design: Where Do We Go From Here?. Educational Psychology Review 18:2, 141
CrossRef
Bette Chambers, Alan C. K. Cheung, Nancy A. Madden, Robert E. Slavin, Richard Gifford‌. (2006) Achievement Effects of Embedded Multimedia in a Success for All Reading Program.. Journal of Educational Psychology 98:1, 232
CrossRef
 
Richard E. Mayer, Joshua Jackson‌. (2005) The Case for Coherence in Scientific Explanations: Quantitative Details Can Hurt Qualitative Understanding.. Journal of Experimental Psychology Applied 11:1, 13
CrossRef
Gary R. Morrison, Gary J. Anglin‌. (2005) Research on cognitive load theory: Application to e-learning. Educational Technology Research and Development 53:3, 94
CrossRef
Mohammed K. Khalil, Fred Paas, Tristan E. Johnson, Andrew F. Payer‌. (2005) Interactive and dynamic visualizations in teaching and learning of anatomy: A cognitive load perspective. The Anatomical Record Part B The New Anatomist 286b:1, 8
CrossRef
Jeroen J. G. Merriënboer, John Sweller‌. (2005) Cognitive Load Theory and Complex Learning: Recent Developments and Future Directions. Educational Psychology Review 17:2, 147
CrossRef
Richard E. Mayer, Mary Hegarty, Sarah Mayer, Julie Campbell‌. (2005) When Static Media Promote Active Learning: Annotated Illustrations Versus Narrated Animations in Multimedia Instruction.. Journal of Experimental Psychology Applied 11:4, 256
CrossRef
Richard E. Mayer, Sherry Fennell, Lindsay Farmer, Julie Campbell‌. (2004) A Personalization Effect in Multimedia Learning: Students Learn Better When Words Are in Conversational Style Rather Than Formal Style.. Journal of Educational Psychology 96:2, 389
CrossRef
Wayne Leahy, John Sweller‌. (2004) Cognitive load and the imagination effect. Applied Cognitive Psychology 18:7, 857
CrossRef
Roland Brunken‌, Jan L. Plass‌, Detlev Leutner‌. (2003) Direct Measurement of Cognitive Load in Multimedia Learning. Educational Psychologist 38:1, 53-61
Online publication date: 1-Mar-2003.
Fred Paas‌, Juhani E. Tuovinen‌, Huib Tabbers‌, Pascal W. M. Van Gerven‌. (2003) Cognitive Load Measurement as a Means to Advance Cognitive Load Theory. Educational Psychologist 38:1, 63-71
Online publication date: 1-Mar-2003.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya