התמודדות סטודנטים עם קריאת טקסטים אקדמאים במחשבי כף יד

מקור:
 
 
אחת ההרצאות המעניינות בכנס ED-MEDIA  האחרון שהתקיים בוונקובר קנדה היתה הרצאתן של ד"ר אביגיל אורן, ד"ר מרים שקולניק וד"ר שרה קול מאוניברסיטת תל אביב בנושא של מחשבי כף יד וקריאת טקסטים אקדמאיים. בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות טכנולוגיית המחשבים הניידים הזעירים (מחשבי כף היד). כיום, יותר מתמיד נדרשת מאנשי החינוך עמדה אקטיבית בעיצוב הטכנולוגיה ותכנון שילובה בכל תחומי החינוך. מטרת המחקר הייתה לבחון את תהליכי הלמידה באמצעות מחשבי כף היד (מכ"י).
שאלת המחקר הייתה האם סטודנטים ששפת אמם אינו אנגלית מסוגלים לקרוא טקסטים מדעיים ואקדמאיים במחשבי כף יד?
הסוגיות שנחקרו היו השפעת גודל המסך על יכולת הקריאה וההבנה, עמדות הסטודנטים ללמידה אקדמית באמצעות מסכים זעירים של מחשבי כף יד וההעברה של אסטרטגיות קריאה למדיה דיגיטאלית ניידת.
ממצאי המחקר מראים כי אין הבדלים מובהקים בין סטודנטים הקוראים במחשבי כף יד לבין סטודנטים הקוראים במחשבים שולחניים רגילים. עמדות הסטודנטים לקריאת טקסטים מדעיים באמצעות מחשבי כף היד היו חיוביות מאד ומרבית אסטרטגיות הקריאה אשר שימשו אותם במחשבים השולחניים הרגילים הועברו גם במהלך ההתמודדות עם מחשבי כף היד.
מסקנות המחקר היו שסטודנטים ששפת אמם אינה אנגלית מסוגלים להתמודד בהצלחה עם טקסטים מדעיים המוצגים בצורה מוקטנת במחשבי כף יד.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya