התמודדות סטודנטים להוראה עם תכנון הוראה בינתחומית – מחקר בארה"ב

מקור:

Moving from Separate Subject to Interdisciplinary Teaching: The Complexity of Change in a Preservice Teacher K-1 Early Field Experience (pp. 1-19).  The Qualitative Report 11(1) pp. 1-19

המאמר מתאר ניסוי פדגוגי שנערך בארה"ב לבדיקת יכולתם של סטודנטים להוראה ללמד בתכנית לימודים בינתחומית. הניסוי נערך בקרב סטודנטים להוראה המתכשרים להוראה בבתי ספר יסודיים בפלורידה. עורכי המחקר, קבוצת מורי מורים המלמדים בביה"ס לחינוך באוניברסיטת דרום-פלורידה (טמפה) הושפעו מהתפיסות הקונסטרוקטיביסטיות המתקדמות של הוראה ולמידה בינתחומית הגורסות שיש להכשיר את הדור העתידי של המורים בגישה בינתחומית בנוסף להוראת תחומי דעת נפרדים (Fang & Ashley, 2004, , Akins & Akerson, 2002; ) בבתי ספר יסודיים. לאור זאת, נעשה ניסיון להכשיר את הסטודנטים להוראה בינתחומית סביב נושא מקשר מעניין. הנושא הבינתחומי שנבחר להוראה בינתחומית היה עולם המים וסביבו נקשרו סוגיות מתחומי הדעת של טבע, מדע, קריאה, אוריינות ויזואלית ואמנויות. במחקר השתתפו 200 סטודנטים להוראה הלומדים בשנה השלישית (מתוך 4 שנות הכשרה) באוניברסיטה. הניסוי נערך באחד מבתי הספר המאמנים הקשורים לאוניברסיטה ( כיתות יסוד )  אשר תמך מקרוב בשילוב נושא בינתחומי משמעותי (עולם המים) בתכנית הלימודים. המחקר האיכותני התבסס על חקר מקרים בגישה פנומנולוגית. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים מובנים, ראיונות עומק וראיונות קבוצתיים.

 ממצאי המחקר מלמדים כי הכשרת סטודנטים להוראה בינתחומית הוא תהליך מורכב למדי. חלק ניכר מהסטודנטים להוראה גילה קשיים בהתמודדות עם שילוב פרקים בינתחומיים, בעיקר מבחינת ניהול הזמן ותכנון המשימות. לסטודנטים להוראה נדרש הרבה יותר זמן לגבש פעילויות בינתחומיות בהשוואה לציפיות של מורי המורים. בעיה נוספת אשר העיקה על התהליך היו החששות הכבדים של הסטודנטים להוראה משילוב נושאים בינתחומיים לאור חוסר שליטתם בתחומי האמנות והאוריינות הויזואלית. מסתבר כי שילוב נושאים בינתחומיים מחייב הקניית יסודות מעמיקים יותר בתחומי תכנון לימודים משולב הרבה לפני תחילת ההכשרה. במהלך הקורסים בשנה ב' וג' יש להקדיש הרבה יותר זמן לשיקולים פדגוגיים ויישומים של תכנון לימודים משולב וזאת כדי להפנים אצל המתכשרים להוראה עמדות חיוביות יותר לשילוב בין מדע, אוריינות ואמנויות. צריך להקדיש לפחות סמסטר מלא לחשיפת הסטודנטים להוראה לתיאוריות ושיטות הוראה המאפשרות שילוב בינתחומי עתיר דמיון ומעורר עניין בקרב התלמידים.

מורי המורים אשר חקרו את אופן יישום ההוראה הבינתחומית בקרב הסטודנטים להוראה הגיעו למסקנה שהתהליך אפשרי אך הוא אינו חד-ממדי ופשוט כפי שציפו בהתחלה. יש לאפשר יותר מעורבות של הסטודנטים להוראה עצמם בתכנון הפעילויות הבינתחומיות ויש להתחשב גם בנקודות המבט שלהם. בעקבות הלקחים מהניסוי הוחלט להמשיך בשנים הקרובות באוניברסיטת דרום פלורידה בתהליך ההכשרה הבינתחומי לבתי הספר היסודיים ולהקצות יותר קורסים פדגוגיים  מעמיקים התומכים בתהליך מורכב זה.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מתענינת בנושא כמורה ומנהלת בי"ס בעבר הלא רחוק וכמרצה בהווה.

  פורסמה ב 17/01/2010 ע״י חפציבה חזן

  הוראה בגישה בינתחומית שווה מאמץ כי היא עשויה להצית את הסקרנות ללמידה.השאלה המתבקשת היא מדוע בוגרי מכללות חוששים מפניה?

  פורסמה ב 17/01/2010 ע״י חפציבה חזן
  מה דעתך?
yyya